Kameror ska öka tryggheten i centrum

Uppdaterad:den 5 mars 2019 11:53Arkiverad

Resan har varit lång men nu är de första trygghetskamerorna på plats i centrum. Kamerorna är en del av de insatser Kristianstads kommun gör ihop med polisen för att öka tryggheten för Kristianstads invånare. De första två kamerorna sätts upp vid Stora Torg och Regionmuseet, ytterligare fem ska upp.

De första kamerorna monteras upp i centrum som en del av samverkansarbetet kommunen har tillsammans med polisen.
De första kamerorna monteras upp i centrum som en del av samverkansarbetet kommunen har tillsammans med polisen.

Kamerorna är en del i det samverkansarbete som kommunen har tillsammans med polisen. För ökad trivsel och trygghet i centrum görs flera olika insatser runt om i kommunen.

– Äntligen är kamerorna på plats. Det är en liten del i ett stort arbete, där vi har riktigt bra samarbete mellan kommun och polis. Vi har kontinuerliga veckomöten ihop sedan årsskiftet för att rikta våra resurser bättre och arbeta brottsförebyggande, säger Pierre Månsson, kommunalråd.

De två första kamerorna sitter på Bånken och Regionmuseet, en ut mot Stora Torg och en mot Sommarro. Ytterligare fem kameror ska monteras upp. Men det är inte bara att montera upp kamerorna, utan det handlar om tillgång till fiber och fasader och om att hitta strategiska placeringar som gör att kamerorna blir till största möjliga nytta.

– Jag har inget datum när det är klart, men innan sommaren ska kamerorna vara i drift. Nästa kamera som sätts upp hamnar på Lilla Torg, sedan blir det två på Galleria Boulevard där en vetter mot Hästtorget och en mot Skateparken. Efter det blir det en kamera på Sparbanken Skåne. Den sista är planerad att hamna på Hesslegatan men vi är inte klara i dialogen med fastighetsägarna där, säger Fredrik Billsten, risk- och säkerhetssamordnare på kommunen.

Polisen ansvarar för materialet

Polisen har den största rollen i arbetet. Det är de som ansvarar för och har tillgång till materialet. Kommunen kommer inte kunna se inspelningarna.

Trygghetskamera som övervakas av polis
Polisen ansvarar för materialet på kamerorna.

 

– Det är hög kvalité på kamerorna. Vi kan följa dem i realtid och kan även se inspelningar efteråt. Kamerorna håller för inspelning både dag och natt. De kan rotera 360 grader, zooma in och vinklas, säger Martin Thornell, kommunpolis.

Lång process

Redan 2013 försökte kommunen första gången få tillstånd kameror i centrum, men det har varit en lång process med många olika turer. Under tiden har tillståndsgivningen flyttats från länsstyrelserna till Datainspektionen, men möjligheten har också öppnats för Polisen att själv fatta beslut om kortare bevakningsperioder.

Sedan en tid finns trygghetskameror uppmonterade på bostadsområdet Charlottesborg.

– Våra erfarenheter därifrån är positiva. De boende säger att det har blivit lugnare, men det handlar också om att vi från polisens sida har gjort andra riktade insatser, säger Louise Englund, biträdande lokalpolisområdeschef Kristianstad.

Hon understryker att kamerorna i centrum också ska betraktas som en del i ett större sammanhang.

– Vårt nära samarbete med kommunen i att skapa en gemensam lägesbild är minst lika viktig, liksom att vi arbetar för att öka polisens synlighet och närvaro. Till exempel har vi nu ett mobilt poliskontor på Lilla torg på onsdagar mellan klockan 9.30 och 14 som ett led i att göra oss mer tillgängliga för allmänheten, säger hon.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.