Invigningsfest på Nygårdskolan

den 24 november 2021 11:44Arkiverad

Idag var det invigningsfest för barn och medarbetare på Nygårdskolan. De firade med dans, fika, bandklippning, tal och uppträde av Pidde P.

Rektor Anna Niklasson, barn- och utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande Daniél Tejera och Ulrika Tollgren inledde firandet.
Rektor Anna Niklasson, barn- och utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande Daniél Tejera och Ulrika Tollgren inledde firandet.

På programmet för invigningen av Nygårdskolan stod tal av såväl ordförande som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Daniél Tejera och Ulrika Tollgren. Även skolchef Annika Holmqvist Lundh var på plats.

Rektor Anna Niklasson inledde:

- Det här är en skola där alla ska få växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar för att bli så självständiga som möjligt.

Det följdes av rungande applåder.

Skolan är en grundsärskola för elever med autismspektrumtillstånd. Skolan har plats för 16 elever i årskurs F-9. Idag är det 13 barn som är inskrivna upp till årkurs fyra och fördelade på tre klasser.

Nygårdskolan är en skola som tillkommit för det ökade behov som finns av särskoleplatser. Skolan är dock inte ny, utan renoverad utifrån de behov eleverna har. Lokalerna har under åren haft flera funktioner och senast har det varit en förskola.

Rektor Anna visade stolt upp de nyrenoverade lokalerna.

- Utrymmena som ni ser är optimerade för den här typen av verksamhet. Det är ljust, tyst och det finns specialutrustning för att möta alla barns behov.

Idag var det dock inte tyst. Barnen var exalterade och verkligen på festhumör.

- Vi befinner oss faktiskt i högskolekårens före detta festlokal och den enda del som inte renoverats, så här kan man härja fritt förklarade rektor Anna Niklasson.

Och när Pidde P och de inbjudna barnen från Lingenässkolan kom, lyfte bokstavligen taket.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.