Invigning Lingenässkolan

Uppdaterad:den 2 september 2019 08:36Arkiverad

Fredagen den 30 september hölls den officiella invigningen av Lingenässkolan. Men fram tills nu har skolan långt ifrån ekat tom, vid skolstarten fylldes den upp med nästan 700 nyfikna och förväntansfulla elever.

Daniél Tejera, ordförande i barn- och utbildningsnämnden invigningstalar.
Daniél Tejera, ordförande i barn- och utbildningsnämnden invigningstalar.

Lingenässkolan, den största skolsatsningen som gjorts i modern tid med en budget på över 300 miljoner kronor, invigdes under fredagsförmiddagen. Skolan är den största grundskolan i Kristianstads kommun och rymmer fullt utbyggd drygt 800 elever i åldrarna F-6. På Lingenässkolan finns också grundsärskola med plats för 26 elever.

Solen strålar dagen till ära, och så gör även personal och elever.

– Det är stort och vi är så stolta, säger Lena Holmer, en av skolans sex rektorer. Många av oss har varit med sedan processen drog igång 2012 och nu kan vi äntligen vi se det färdiga resultatet av vår vision.

Stämningen är på topp och det är inte bara rektorerna som är stolta.

– Det är som en dröm. Det är verkligen jättefint, stort och allt är nytt, tycker Ayat Fadel som precis börjat årskurs 4.

Stolta skolledare.

Fyra skolor blir en

Invigningen börjar med traditionsenligt invigningstal från barn- och utbildningsförvaltningens ordförande, Daniél Tejera. Sen följer man inte riktigt gängse tradition med bandklippning. Rektorerna binder istället samman fyra band tillsammans med eleverna för att visa att man nu tillsammans blickar framåt.

– Det är en symbolhandling, säger skolchef Anders Månsson. Det är ju fyra skolor som nu ska jobba som en, under ledning av sex rektorer. Rektorerna har tillsammans med personalen arbetat intensivt för att gemensamt skapa en pedagogisk helhetsidé som t.o.m. mynnat ut i en slogan – ”Lingenässkolan – Här får jag vara den jag är och bli den jag vill bli.”

Scenen är i centrum av skolan och går att öppna för utomhuskonsert, vilket är perfekt för dagens invigning när solen strålar. Barnen jublar när Pidde P träder fram på scenen och det dröjer inte länge förrän alla både dansar och sjunger med.

– Han är häftig, men sen ska vi få glass också! Vilket är viktigt på en invigningsdag tycker Amman Mohammed, elev i årskurs 4.

Barn och rektorer knyter symboliskt ihopa de fyra skolorna som nu blivit en.

Noga genomtänkt

Allt är noga genomtänkt på skolan från de stora konstnärliga gestaltningarna som också uppmärksammas vid invigningen, till logistik och säkerhet samt kopplingen av utemiljöerna till biosfärområdet.

– Utemiljöerna och möjligheterna till lek och aktivitet har verkligen blivit en stor succé för eleverna, menar rektor Oscar Lindström. 

Trots att det går många elever på grundskolan känns den inte så stor. Detta beror på att den är uppdelad i två olika hus i fyra spår som alla har egna utrymmen på skolan.
Den nya tillgänglighetsanpassade särskolan är också något man är extra stolt över. Att det äntligen finns betydligt mycket bättre förutsättningar för god undervisning är alla eniga om.

Stort intresse

Då det är en sådan stor satsning från kommunens sida är intresset från allmänheten stort. Många har redan kommit med förfrågningar om att få göra besök, både intresseorganisationer och andra kommuner som går i byggtankar.

– Idag har vi den officiella invigningen, där vi bjudit in politiker, tjänstemän, arkitekter, byggherre och konstnärer som varit involverade under processen. Men vi vill ju självklart visa upp för våra kommuninvånare hur vi vill att våra lärmiljöer ska se ut och kan se ut 2019. Därav blir det Öppet hus för allmänheten den 7 september klockan 10.00-12.00, upplyser Johan Dietsch som är administrativ chef om.

Därefter fortsätter han rundvandringen på skolan som avrundar invigningen.

Historik

Bakgrunden till Lingenässkolan var att antalet elever ökade på Näsby, vilket gjorde att skolorna inte räckte till. Man beräknade att antalet elever uppskattningsvis skulle komma att öka med 350 elever från år 2012 till år 2021. Utredningen som gjordes 2012 gav förslaget att en ny skola skulle byggas, då befintliga lokaler var i dåligt skick och fler bostäder planerades i området. 

Förslaget om en ny skola skulle innefatta elever från Gamlegårdskolan, Näsby skola och särskolan på Fröknegårdskolan. Utredningen kompletterades senare med att även innefatta grundsärskolan på Ängsskolan.

Tanken med placeringen var att främja integration och minimera skolskjuts.  Den nya skolbyggnaden och utemiljön skalle också anpassas till Biosfärsområdet och återspegla dess karaktär samt att lokaler och utemiljö även skulle kunna användas efter skoltid.

23 augusti 2017 togs första spadtaget och nästan exakt två år senare i augusti 2019 invigdes skolan.                     

Fakta om skolan

Rymmer drygt 800 grundskoleelever i fyra spår F-6
Rymmer 26 grundsärskoleelever
Personalstyrka ca 160 varav 6 rektorer
Tomtyta 48 700 m²
Byggyta totalt 13 264 m² (plan 1 + 2 + sporthall)
Byggyta på mark 9 390 m²
Friyta utomhus 34 m²
Parkeringsplatser totalt 97
5 avlämningszoner för totalt 18 bilar, 7 taxibussar och 2 bussar
Tillagningskök för 1000 portioner
Arkitekt: Arkitekt Horisont AB
Byggherre: Thage Anderssons Byggnads AB
Konstnärlig gestaltning: Transformer av Jan Christensen och Marius Dahl
Interiört foto och installation: Det var en gång ett träd av Annee Olofsson
Budget 318 mkr och inventarier för 8 mkr

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.