Invigning av Levande fossil

Uppdaterad:den 14 januari 2019 10:10Arkiverad

Invigning av konstverket Levande fossil av konstnär Caroline Mårtensson. Fyra platser i Kristianstads Vattenrike har tilldelats konstverket Levande fossil, stenar blästrade med för området karaktäristiska arter. Stenarna är placerade i anslutning till skyddsvallar och vandringsleder.

Levande fossil vid Hammarslundsvallen
Levande fossil vid Hammarslundsvallen

Välkommen till invigning av Levande fossil • Naturum Vattenriket Kristianstad 20/1 2019 

Kl. 13 invigning av konstverket Levande fossil. Lena Ohlsson (M) kultur- och fritidsnämndens nytillträdda ordförande inviger. Carina Wettemark, chef Biosfärenheten och koordinator biosfärområdet, tar emot verket till Naturum. Konstnär Caroline Mårtensson berättar om de konstnärliga intentionerna bakom Levande fossil.
Plats: Naturums parkeringsplats 

Kl. 14 föreläsning Historiska stormar möter framtidsscenarion – om Backafloden 1872, en av Östersjöområdets största naturkatastrofer som för allmänheten fallit i glömska. Caroline Fredriksson, Lunds Tekniska Högskola.
Plats: Hörsalen, Regionmuseet/Kristianstads konsthall 

Om konstverket:
Levande fossil, 2018
Konstnär: Caroline Mårtensson (f. 1977)
Teknik: blästrad natursten
Platser: naturum Vattenriket, Västra vallen, Härlövsängaledsvallen och Hammarslundsvallen

Fyra platser i Kristianstads Vattenrike har tilldelats konstverket Levande fossil, stenar blästrade med för området karaktäristiska arter. Stenarna är placerade i anslutning till skyddsvallar och vandringsleder.

Den ekologiska läskunnigheten minskar kraftigt i vårt moderna samhälle. Om vi känner till några hotade arter i vår närhet kanske det väcks en nyfikenhet att lära mer om det ekosystem vi är en del av. Arterna speglar platsens problematik i förhållande till ett förändrat klimat. Det finns tre olika scenarier för arter vid en klimatförändring: de kan anpassa sig, förflytta sig eller dö ut.

Levande fossil är skapat speciellt för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike i anslutning till det tvärvetenskapliga konstprojektet Man and Biosphere - prekära situationer. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.