Imagine Summit summerar och blickar framåt

Uppdaterad:den 8 mars 2023 22:32Arkiverad

Imagine bygger broar mellan studenter, näringsliv och organisationer. Under onsdagen summerades tre års projekt i Imagine Summit i Rådhus Skåne. Syftet var att dela med sig av erfarenheter, lösa gemensamma utmaningar och hitta nya sätt att samarbeta framåt.

Under förmiddagen summerades vad som åstadkommits under de tre år som projektet har pågått. Drygt 4 000 studenter och 240 företag har deltagit under projektet. 945 idéer och 148 affärsmodeller har tagits fram.

– Projektet har gett näringslivet i nordöstra Skåne massor med ny kunskap och nya arbetssätt. Samarbetet med studenterna på Högskolan Kristianstad har sänkt trösklarna mellan näringsliv och akademi. Med Imagine hjälper studenterna företagen att hitta konkreta, innovativa lösningar på utmaningar och behov som finns, samtidigt som studenterna får värdefulla erfarenheter och kontakter i näringslivet, säger Ella Ekenberg, näringslivsutvecklare i Kristianstads kommun.  

Hur svårt kan det vara?

Dagens huvudtalare var Niklas Huss som pratade utifrån ”Hur svårt kan det vara - om tvärsektionell samverkan i ett självcentrerat samhälle”. Niklas Huss är uppvuxen i Önnestad och idag välkänd innovations- och transformationscoach med fokus på att skapa lärande och innovativa organisationer. Niklas är en av grundarna till MindShift som fokuserar på att hitta lösningar för att främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Niklas Huss delade med sig av sina erfarenheter av att driva stora innovativa förändringar i både offentlig och privat sektor. Han gav exempel på framtidens arbetsplats och nya samverkansarenor som ger förutsättningar att tänka nytt utanför befintliga strukturer, roller och organisationer.

Imagine för nytänkande och konkreta lösningar

Den sista delen av dagen var en övning inför kommande samarbeten och möjligheter i ett upplägg som kallas just Imagine. Det är en kraftfull metodik som genererar nytänkande och konkreta lösningar. Med stöd av inspirerande talare och verktyg guidades åhörarna på ett strukturerat sätt fram till lösningar som gynnar alla.

Efter konferensen kommer Högskolan Kristianstad att titta på hur dessa lösningar kan realiseras genom olika varianter av samverkansprojekt där finansieringen finns att söka. Målet är att knyta samman olika lösningar och skapa gemensamma utvecklingsprojekt.

– Projektet har varit lyckat på många plan, framför allt för att synliggöra den kraft som finns i samarbete. I projektet har akademi, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor samarbetat med studenters kreativitet och kompetens som en central punkt, säger Mats Åhlander, projektledare för FEA, Framtidens entreprenöriella arbetskraft, på Högskolan Kristianstad.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.