Högre vatten i Helge å

Publicerad:den 18 februari 2020 12:07

Uppdaterad:den 21 februari 2020 14:10

Just nu är vattnet högt i Helge å. Enligt prognosen kommer det att fortsätta öka ytterligare under senare delen av februari, för att sedan sjunka undan något.

Bild av ån vid Lastageplatsen i Kristianstad.
Vattenståndet i Helge å är högt men prognoserna pekar inte mot några direkt kritiska nivåer. Förberedelser finns om nivåerna skulle stiga ytterligare.

Under vintertid är det inte ovanligt att vattnet blir högt i Helge å. Vattennivån beror på hur mycket det regnar i Helgeåns avrinningsområde som sträcker sig en bra bit upp i Småland. Den beror också på markens förutsättningar att ta upp vattnet kring staden. Även havsnivån spelar roll.

Just nu ligger vattennivån vid Barbacka omkring 1,78 meter över normalvattenståndet och prognoserna visar att det väntas fortsätta stiga till omkring 1,85 meter de närmaste dagarna för att sedan sjunka något igen. Det är samma nivåer som på vintern för två år sedan.

Vattennivåerna är inte så höga att det riskerar att påverka den samlade bebyggelsen eller stadens vallskydd. Kommunen följer prognoserna dagligen och har beredskap om prognoserna för vattennivåerna skulle ändras. 

Förstärkt vallskydd sedan 2002

Vid det senaste kritiska högvattenläget i Kristianstad 2002 steg vattennivån till 2,24 meter över det normala.

– Sedan dess har vi byggt en ny och högre vall i Hammarslund, förstärkt och höjt vallen vid nordöstra Vilan, höjt upp och förstärkt norra Hedentorpsvallen och byggt en ny vall vid Lillö, så vi står betydligt bättre rustade i dag, säger kommunens vallprojektledare Karl-Erik Svensson.

I nuläget ser han ingen anledning till oro, eftersom det inte finns någon snö i avrinningsområdet som riskerar att öka flödet framöver.

Längs Hedentorpsvallen har en tillfällig förstärkning gjorts på fredagseftermiddagen. Det är en vall som alltid släpper igenom lite vatten, men som en försiktighetsåtgärd för att inte för mycket vatten ska forsa ut på gatan tätas den med duk och makadam. Cykelbanan blockeras, så cyklister och bilister uppmanas att se sig noga för på Hedentorpsvägen.

Röd maskin med texten König 300 Power Sandking
Sandkungen har kommit till räddningstjänsten i Kristianstad. Vid behov kan maskinen packa 3000  sandsäckar i timmen, som kan användas som skydd mot översvämning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har efter Kristianstads kommuns begäran, skickat utrustning som kan användas för att bygga tillfälliga barriärer.

Materialet finns nu hos räddningstjänsten i Kristianstad och kan efter beslut av länsstyrelsen snabbt levereras till platser i Skåne, Blekinge eller Kronoberg där översvämningsskydd kan behöva byggas upp. Bland annat finns en maskin på plats som vid behov kan packa upp till 3000 sandsäckar i timmen.Flera containrar med temporära vallskydd finns också uppställda hos räddningstjänsten för att kunna byggas upp vid behov.

Följ vattnet i Floodwatch

Den som är intresserad av att följa utvecklingen i Helge å kan studera de aktuella vattennivåerna och prognoserna i prognossystemet Floodwatch som finns i länksamlingen till den här texten. De mest avlägsna prognoserna är osäkra och bygger på de högsta beräknade regnmängderna. Nivåerna tenderar att minska när tidpunkten närmar sig och väderleksprognosen blir säkrare.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.