Hej! Hur mår du?

Uppdaterad:den 9 oktober 2019 12:59Arkiverad

Har du fått hem Region Skånes Folkhälsoenkät 2019 i brevlådan? Då är du utvald till den största folkhälsoundersökningen i Skåne någonsin – och dina svar är lika viktiga för oss på Kristianstads kommun som för Region Skåne.

Svaren hjälper oss planera

Region Skåne genomför regelbundet stora folkhälsoenkäter. Svaren ger dem och oss i Kristianstads kommun möjlighet att följa levnadsvanor, hälsa och livsvillkor över tid, se trender, och på så sätt kunna möta framtida behov och utveckla både vår kommun och Skåne som region. Det handlar såväl om folkhälsoarbete – det vill säga främjandet av sunda levnadsvanor och bra livsvillkor – som att kunna planera för en så välfungerande vård som möjligt i framtiden.

Största undersökningen någonsin

107 000 skåningar i åldern 18–84 år har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret för årets undersökning. Med så stort underlag kan allas behov uppmärksammas, vilket leder till en bättre och mer jämlik vård för alla skåningar, oavsett vilken kommun man bor i eller hur man lever.

Så här använder vi i Kristianstads kommun enkäten

Varje svar är viktigt för oss. Undersökningen ger kommunen ett viktigt underlag för framtida prioriteringar när det gäller folkhälsoarbetet. Genom de åtkommande enkätundersökningarna kan vi följa utvecklingen av hälsoläget i kommunen över tid och bättre möta framtida behov.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.