Halverad hyra för aktörer i kommunens lokaler

Uppdaterad:den 2 april 2020 08:50Arkiverad

ABK gick i förra veckan med en halvering av hyran för av regeringen utpekade verksamheter. Nu gör Kristianstads kommun samma sak. Ett 25-tal näringsidkare och organisationer i utsatta branscher får hyran nedsatt med 50 procent från 1 april.

Restaurangen på Naturum är ett exempel på verksamhet i utsatt bransch som får en hyresreduktion mellan april och juni.
Restaurangen på Naturum är ett exempel på verksamhet i utsatt bransch som får en hyresreduktion mellan april och juni.

Regeringen föreslog i slutet av förra veckan en stödåtgärd till vissa utsatta branscher som innebär att hyresvärdar kan erbjuda hyresnedsättning med upp till 50 procent under perioden 1 april till 30 juni. Hyresvärden får sedan ersättning från staten av halva hyresreduktionen, upp till 25 procent. I regeringens extra ändringsbudget avsätts 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

Genom att det handlar om statsstöd måste regeringens förslag godkännas av EU. Förutsatt att förslaget går igenom och vinner laga kraft får nu också berörda hyresgäster inom de identifierade utsatta branscherna i Kristianstad kommuns lokaler hyran halverad under april, maj och juni.

-         Förra veckan gick kommunala bostadsbolaget ABK ut med att hyresgäster inom de av regeringen utpekade branscherna får halverad hyra, något som för ABK:s del handlar om cirka 100 hyresgäster. Kristianstads kommun kommer att göra samma sak, vilket berör ett 25-tal aktörer, kommenterar Pierre Månsson (L), kommunalråd.     

Beslutet fattades i kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen, och ska fastställas i kommunstyrelsen om två veckor. Totalt handlar det för hyresgästernas del om en miljon kronor i hyresnedsättning, kostnaden för kommunen blir halva denna summa eftersom staten ersätter 25 procent.

-         De hyresgäster som är berörda av detta behöver inte göra någonting eller ansöka om hyresreduktion. Vi kommer justera detta allt eftersom. I vissa fall har hyreskörningen för kvartal 2 redan skickats ut, och i dessa fall justerar vi i efterhand, antingen på nästa hyra eller som en kreditering. Om man som hyresgäst inte vill ligga ute med pengar kan man söka anstånd med hyran i 90 dagar genom vår e-tjänst, kommenterar Henrik Wester, informatör på tekniska förvaltningen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.