Får Gamlegårdens bibliotek / After school Kulturpaletten?

Uppdaterad:den 10 september 2021 07:55

Region Skånes Kulturpalett är ett verksamhetspris som 2021 har fokus på delaktighet och medskapande. Som en av tre verksamheter är Gamlegårdens bibliotek och After school nominerad till Region Skånes Kulturpalett 2021.

Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad, MuralCentralen i Malmö och ShareMusic & Performing Arts är nominerade till Kulturpaletten
Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad, MuralCentralen i Malmö och ShareMusic & Performing Arts är nominerade till Kulturpaletten

Åtgärder för att skapa en tryggare miljö på området Gamlegården i Kristianstad har pågått i flera år. Med bakgrund i SKR-projektet Mer för fler har biblioteket på Gamlegården utvecklats till en mötesplats, inte minst sedan After school-aktiviteterna startade 2019. Målen med After school är att nå ut till familjer och barn i området, att skapa ingångar till kultur och att låta barnen få prova på olika kulturformer – bild, litteratur, drama, digitalt skapande etc. Två eftermiddagar per vecka håller biblioteket öppet bara för barn, Barnens bibliotek, efter förslag från barnen själva. After school är nu ett samarbete mellan biblioteken och kultur och fritids projekt Aktivera mera.

Region Skånes Kulturpalett är ett verksamhetspris som 2021 har fokus på delaktighet och medskapande. Med Kulturpaletten vill Region Skåne uppmärksamma de verksamheter som på ett kreativt sätt har fortsatt sitt arbete gentemot olika grupper i samhället under pandemin. Prissumman är 100 000 kronor. Vilken verksamhet som får priset offentliggörs på Rantafej den 24 november.

Läs mer om nomineringen på Region Skånes hemsida.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.