Fullmäktige sammanträder 12 december

den 6 december 2018 16:05

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder onsdagen den 12 december klockan 09.00 i Rådhus Skåne. Det är årets viktigaste fullmäktige då ramarna sätts för kommunens verksamhet nästa år. Mötet pågår hela dagen. Du är välkommen att lyssna, antingen på plats eller via vår webbsändning.

På dagordningen finns bland annat 2019 års taxor för vatten och avlopp och kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Mötet kommer i övrigt att präglas av  val till våra nämnder och budgetförhandlingarna för 2019, då ramarna ska sättas för hela kommunens verksamhet. Du hittar de olika budgetförslagen under relaterad information.

Flera medborgarförslag och motioner kommer också att behandlas.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.