Fullmäktige gav klartecken till Allöskolan

Uppdaterad:den 8 februari 2023 09:31Arkiverad

Efter många och långa turer är kan bygget av en ny högstadieskola i centrum äntligen komma igång. Kommunfullmäktige i Kristianstad fattade vid februarisammanträdet det sista beslutet som krävs för Allöskolan. En ny ordförande i arbete och välfärdsnämnden valdes också vid mötet.

Sessionssalen
Debatterna från kommunfullmäktige kan följas i efterhand i webbsändningen via länken under Relaterad information.

Det ökande antalet barn i centrala Kristianstad har lett till ett trängande behov av en ny skola. Att hitta lämplig mark för en skola var inte lätt, men lösningen som slutligen valdes blev att bygga en skola på Östra Kasern för 540 elever i årskurserna 7–9 och 50 elever i grundsärskolan (som till sommaren byter namn till anpassad grundskola). När den nya skolan står klar ska Norretullskolan byggas om till F–6-skola för drygt 400 elever.

Allöskolan, som den nya skolan ska heta, beräknas kosta 445 miljoner och kan stå klar till höstterminen 2026 – under förutsättning att upphandlingen kan bli klar redan i vår.

Kommunstyrelsen har redan gett igångsättningstillstånd för bygget, men de 90 miljoner som behövs för upphandlingen låg inplanerade först i nästa års budget. Det var alltså avgörande för skolbygget att fullmäktige vid sitt sammanträde skulle fatta beslut om att tidigarelägga budgeten.

Alla partier var eniga om att den nya skolan behöver bli klar så snabbt som möjligt, så ombudgeteringen kunde klubbas igenom. Diskussionen i ärendet handlade om Socialdemokraternas förslag om tilläggspunkter i beslutet som gällde gång- och cykelvägarna kring skolan, men det förslaget röstades ner.

Ny nämndsordförande

Richard Berggren, moderaterna

Richard Berggren, ny ordförande för arbete- och välfärdsnämnden

Ett antal fyllnadsval genomfördes efter förtroendevalda som gått bort eller avsagt sig uppdrag. En av avsägelserna kom från arbete och välfärdsnämndens nytillträdda ordförande David Stenergard (M), som också lämnar sin plats i fullmäktige för att flytta till Stockholm. Till ny ordförande i nämnden valdes Richard Berggren (M).

Fullmäktige fattade också beslut om ett förändrat bidragssystem till Brottsofferjouren Nordöstra Skåne, ett fastighetsköp på Vilan och tomtförsäljning på Ängamöllan, revidering av vattenskyddsområdet kring vattenverket i Degeberga och om VA-strategi för Kristianstads kommun.

Skarpa debatter

Det beslutsärende som fick flest ledamöter att äntra talarstolen gällde en socialdemokratisk motion om fria mensskydd i skolorna, men utgången blev att förslaget avslogs.

Annars handlade de skarpaste debatterna inte om besluten på dagordningen utan om frågor som opinionspartierna reste i interpellationer och i den avslutande frågestunden. Det blev en del hårda ordväxlingar kring bland annat evenemangsstranden i Åhus, arsenik i löparbanor i Åhus, helg- och lovjobb för unga, bygglovshantering, och distriktssköterskemottagning i Arkelstorp. Alla diskussionerna kan följas i webbsändningen via länken under Relaterad information.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.