Fullmäktige beslutade om två stora investeringsprojekt

Uppdaterad:den 23 juni 2022 13:29Arkiverad

På sista mötet inför sommaren och valet tog kommunfullmäktige beslut om att starta bygget av Pyntens pumpstation och reviderad totalkalkyl för ombyggnaden av skolan och förskolan i Österslöv. Två stora investeringsprojekt som tillsammans kostar drygt en halv miljard kronor.

Ny pumpstation vid Pynten

Pyntens pumpstation är en viktig del för att pumpa ut vatten och skydda staden mot översvämningar. Nuvarande pumpstationen är uttjänt och en ny är första steget för utbyggnaden av vallarna. Kommunfullmäktige tog beslut om totalbudget för projektet på drygt 300 miljoner kronor.

Plan för utbyggnad av vallskydd

Österslövs skola och Kämpaställets förskola

Kommunfullmäktige gav klartecken för att revidera totalkalkylen för ombyggnaden av Österslövs skola och Kämpaställets förskola. Nya skolan och förskolan beräknas kosta omkring 200 miljoner kronor. Det är en ökning gentemot tidigare budget. Kostnadsökningen förklaras med ökad inflation och osäkra marknadsläget.

Den ökade investeringskostnaden kan komma att innebära att andra skolprojekt skjuts på framtiden, till exempel Allöskolan och Hammar förskola.

Nytt bostadsområde i Önnestad

Ny detaljplan för östra delen av Önnestad godkändes. Ett område i östra delen av Önnestad, söder om Bygatan och cirka 350 meter från järnvägsstationen, ska utvecklas med nya bostäder, förskola samt vård- och servicefunktioner. Området har plats för cirka 150 bostäder beroende på hustyp och lägenhetsstorlek.

Detaljplan för Önnestad 112:1

Hundar tillåts på stranden i Yngsjö

Det är nu också tillåtet att ha hundar på fler platser på stranden i Yngsjö. Fullmäktige beslutade att ändra i de i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Hundar tillåts klockan 20–08 mellan 15 maj – 15 september på en del av stranden vid Yngsjö havsbad mellan Flisvägen och Funkvägen, en sträckning på 600 meter.

Hundrastgårdar och hundbad

Sista fullmäktige innan valet

Detta var både sista fullmäktigesammanträdet inför sommaren och sista mötet innan valet den 11 september. Nästa fullmäktige sammanträder den 13 september.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.