Fullmäktige återsamlades med stor debattlust

Uppdaterad:den 12 september 2023 23:39Arkiverad

Det var en debattglad samling politiker som återsamlades till höstens första sammanträde med kommunfullmäktige i Kristianstad. Två beslut togs i alla fall i stor enighet. De gällde fria arbetsskor till omsorgssmedarbetare och trygga duschar i skolorna.

Kvinna i talarstol
Kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M) fick göra många turer till talarstolen för att svara på frågor av vitt skilda slag.

Mötet inleddes med en information från revisorerna om  
uppföljande granskningar av skolplikt, vatten och avlopp, intern kontroll av attester, barns och ungas psykiska ohälsa och underhåll av fastigheter. Rapporterna redovisas på kommunrevisionens sida i länken under Relaterad information.

Vid mötet fattades inte särskilt många beslut som förändrar tillvaron för kommuninvånarna eller kommunens verksamheter. Ett antal motioner och ett medborgarförslag diskuterades men möttes i omröstningen av avslag eller besvaranden. De handlade om anslutningskostnader för avlopp, Lingenässkolan som biosfärskola, planprogram för
Kronfågeltomten och minutscheman inom hemtjänsten. De två Socialdemokratiska motionerna om fria arbetsskor till yrkesgrupper inom hemtjänsten och om möjligheten för kommunens skolelever att duscha tryggt och säkert med högsta integritet efter skolidrotten utgjorde undantagen. De bejakades och hyllades av alla partier och kommer att bli verkställda inom omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Vid mötet valdes också utan diskussion 45 nämndemän från de olika fullmäktigepartierna som ska verka i tingsrätten i Kristianstad från januari 2024 till december 2027.

När beslutsärendena var avverkade betydde det ändå långt ifrån att mötet var slut.  I stället haglade frågor i olika format: som interpellationer, enkel fråga och inlägg i ledamöternas frågestund.

En interpellation är en i förväg inlämnad skriftlig fråga från en ledamot till ett kommunalråd eller en nämndsordförande som ska besvaras skriftligt och tillåter andra ledamöter att delta i diskussionen. Även en så kallad enkel fråga ska lämnas in skriftligt i förväg, men besvaras muntligt och får bara diskuteras endast mellan de två berörda ledamöterna. I ledamöternas frågestund ställs slutligen oannonserade, korta frågor, där de som frågar och svarar bara får en minut på sig för varje inlägg i talarstolen.

Inte mindre än fem interpellationer hade lämnats in till kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm. Interpellationerna handlade om så vitt skilda frågor som gestaltningen av skyddsvallarna, utvecklingen av Näsby, tvillingstad i Ukraina, destinationsbolag och kommundirektörens uppdrag. Ett par av dem ledde till intensiva debatter med en strid ström av ledamöter till talarstolarna.

Alla diskussioner går att följa i webbsändningen i länken under Relaterad information.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.