Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Full fart runt Lilla torg

Uppdaterad:den 12 januari 2018 15:56

Under ledningsbytet längs Västra Storgatan hittar du gropar på många ställen i innerstaden. Just nu är aktiviteten allra störst runt Lilla torg, där det ibland blir lite trångt att ta sig fram. Torghandeln hittar du istället på Stora torg.

Tivoligatan får ledningar för fjärrkyla och fiber.
Tivoligatan får ledningar för fjärrkyla och fiber.  

Nu grävs det i många delar av innerstaden samtidigt. Vi lägger nya ledningar och byter samtidigt ut gamla uttjänta ledningar som ibland är från 1950-talet. Våra arbeten på olika platser hänger ihop med varandra även om det inte alltid verkar så.

Torghandeln är tillfälligt flyttad till Stora torg, men även där grävs det för att lägga ner ledningar till fjärrkyla.

Tivoligatan ligger i den andra änden av arbetsområdet. Där lägger vi ner ledningar för fjärrkyla och fiber.

Dessa ledningar ska också dras längs hela Västra Storgatan, tillsammans med nya vatten- och avloppsrör. I vägkorsningarna längs hela sträckan måste vi gräva större hål för att kunna koppla ihop alla ledningar som går åt olika håll. Våra schaktningsarbeten avslutas i mitten av april.

Det kan vara trångt att ta sig förbi våra arbetsplatser, men vi håller passagen öppen.
Det kan vara trångt där vi gräver, men du kommer förbi.

Vi måste hägna in våra arbetsplatser för att kunna jobba ostört och skydda dig mot olyckor, men samtidigt måste du kunna ta dig fram i staden. Ibland blir passagerna smala, men vår ambition är att gatorna ska vara öppna för dig under hela arbetsperioden. Vi arbetar intensivt för att störa under så kort tid som möjligt.

När grävningarna är klara har vi lagt markvärme på många gator och bättre anpassat ingångarna till butikerna för funktionshindrade. Vi ändrar också på växtligheten längs gatorna.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.