Samverkan och flexibilitet för levande handel

Uppdaterad:den 8 februari 2019 16:19Arkiverad

En gemensam vision, samverkan och flexibilitet. Det är några av nyckelorden för att skaffa en levande och motståndskraftig cityhandel, konstaterades vid kommunens frukostmöte ”Med handel i centrum – att möta en bransch i förändring”.

"Konsumenterna avgör var handeln finns", menade kommunalrådet Pierre Månsson (L) vid tisdagens frukostmöte om handel. I panelen, som leddes av Pernilla Blixt fanns också Ulrika Larsen från Awesome Store och Peter Thulin, fastighetskonsult och styrelseledamot i Handelsstaden.
"Konsumenterna avgör var handeln finns", menade kommunalrådet Pierre Månsson (L) vid tisdagens frukostmöte om handel. I panelen, som leddes av Pernilla Blixt fanns också Ulrika Larsen från Awesome Store och Peter Thulin, fastighetskonsult och styrelseledamot i Handelsstaden.
Olika evenemang är viktiga för att locka fler männsikor till stadskärnan. Här berättar evenemangsansvarige Anders Olsson om vad som kommer att hända under 2019.

Kristianstad är långt ifrån ensamt att stå inför en utmaning när det gäller den fysiska handeln i stadskärnan, att cityhandeln har en svagare utveckling än handeln i stort gäller generellt. Men som Jens Hultman, professor vid Högskolan i Kristianstad och vid Centrum för Handelsforskning i Lund, lyfte fram: Det är den digitala utvecklingen som på sikt är den stora utmaningen, inte externhandel.

- Men om butikerna kan neutralisera de fördelar som e-handeln har, och vidareutveckla sina egna fördelar, som omedelbarheten, servicen och möjligheten för kunden att ta och känna på varorna, så ser framtiden ljus ut, sa Jens Hultman, som också menade att Kristianstads stadskärna i ett fem- eller tioårsperspektiv säkerligen har en levande handel – om än inte i samma utformning som i dag.

Konsumenterna bestämmer

- Man får inte glömma att det i slutänden är konsumenterna som bestämmer var handeln ska finnas. Kommunen kan inte bestämma var folk ska handla. Däremot har kommunen ett ansvar att utveckla staden, och vi jobbar just nu med en stadutvecklingsplan där vi stoppar in både hårda och mjuka värden, sa Pierre Månsson (L), kommunalråd i Kristianstad kommun.

Pierre Månsson deltog tillsammans med Ulrika Larsen, Awesome Store och Peter Thulin, fastighetskonsult samt styrelseledamot i Handelsstaden i den samtalspanel som leddes av näringslivschef Pernilla Blixt, och som handlade om att gemensamt skapa möjligheter för en levande stadskärna. För att Kristianstad har alla möjligheter till att fortsätta vara den blomstrande handelsstad man varit i många år – det var alla helt ense om.

Välbesökt frukostmöte

Tillväxtavdelningens nätverksträffar brukar vara välbesökta, och tisdagens frukostmöte på Kulturkvarteret med tema handel hade lockat nästan 200 deltagare från näringslivet i Kristianstad.

Pierre Månsson, kommunalråd, Ulrika Larsen, Awesome Store, Peter Thulin, Bröderna Persson, Pernilla Blixt, näringslivschef samt Jens Hultman, forskare vid Högskolan Kristianstad medverkade vid frukostmötet "Med handel i centrum - att möta en bransch i förändring"

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.