Friskt vatten i Näsbykranarna

den 19 november 2021 10:28Arkiverad

Dricksvattnet på Näsby och Gamlegården är nu kontrollerat och visar inga tecken på förorening. Vattnet är rent och går bra att dricka utan att det behöver kokas.

Vattenkran
Nu är vattnet i Näsbys ledningar kontrollerat och säkert att dricka.

Efter larm om en felkoppling av vattenledningar på måndagen fanns misstankar om att förorenat vatten kommit in i dricksvattenledningarna. Därför gick kommunen ut med en rekommendation om att koka allt vatten till mat och dryck till dess att vattnet hade blivit testat.

Felkopplingen åtgärdades så fort den var upptäckt, men provtagning har tagit några dagar eftersom vattenproverna måste odlas i laboratorium. Vattnet har testats för bakterier och andra mikroorganismer med vattenprover som kommer från olika delar av ledningsnätet i hela området.

På torsdagskvällen var de sista proverna färdiganalyserade. Provtagningen visar att felkopplingen lyckligtvis inte har medfört att dricksvattnet blev förorenat. Vattnet i ledningarna håller god kvalitet och kan drickas och användas till mat.

I samband med att ledningarna spolades kan en del kalkavlagringar ha lossnat och gjort vattnet grumligt. Det är inte skadligt, men det är alltid lämpligt att spola kranen en stund efter att vattnet har varit avstängt eller om kranen inte har använts på länge. 

Vid misstanke om vattensmitta eller andra risker skickar Kristianstads kommun ut SMS-varningar till alla mobiltelefoner som finns registrerade i det berörda området. Den som har en telefon med kontantkort eller en telefon registrerad på en företagsadress någon annanstans får inte automatiskt meddelandet. Då måste man själv skriva in mobilnumret i kommunens register. Följ länken under Relaterad information för att läsa mer om hur SMS-aviseringen fungerar och registrera gärna din mobiltelefon för att få eventuella varningar i framtiden.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.