Friluftssatsningar längs Skåneleden

Uppdaterad:den 19 maj 2023 08:38Arkiverad

Under våren kommer nya toaletter att sättas på plats på lägerplatserna i Bökestad och Västerviksbrygga, eftersom de gamla har tjänat ut. Dessutom kommer en ny toalett att byggas vid Skåneledens lägerplats i Rebbetuaröd.

Paus vid det nya bänkbordet och ny, fin toalett.
Paus vid det nya bänkbordet och ny, fin toalett.

Det blir också flera andra förbättringar längs leden, inklusive nya grillar vid Fuglabackens lägerplats, flera bänkbord i ek längsmed Skåneleden runt Åhus, nya grindar och pollare. Dessa förbättringar möjliggörs delvis tack vare bidrag från regionala utvecklingsnämndens projekt Kraftsamling Outdoor Skåne, som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Tillväxtverket som hanterar detta stöd.

Men det är inte allt! Vi planerar också att bygga en rolig naturlek vid Skåneleden i Åhus, som finansieras av Region Skåne och kommunen gemensamt. Mer information om invigningen av detta projekt kommer att delas när den närmar sig.

Vi hoppas att dessa förbättringar längs Skåneleden kommer att göra upplevelsen ännu bättre för både invånare och besökare.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.