Framgångsrik undervisning – steg två

den 5 september 2019 16:00Arkiverad

Torsdagen den 5 september, bokstavligen invaderades rådhuset av skolmänniskor. Detta för att ta nästa steg i satsningen Framgångsrik undervisning.

Lektor Simon Hjort inspirerar i en fullsatt Sessionssal.
Lektor Simon Hjort inspirerar i en fullsatt Sessionssal.

I inledningsskedet av satsningen var enbart rektorer och skolchefer involverade. Nu var det dags att koppla på förste lärare och nyckelpersoner.

– Detta är steg två i satsningen, i nästa steg kommer vi att koppla på alla lärare i arbetet, men vi har valt att ta de här olika stegen för att få med hela kedjan, uttrycker utvecklingschef Anna Karlsdotter.

Precis som vid tidigare skolledarträffar var lektor Simon Hjort på plats och föreläste om hur man praktiskt kan arbeta för att nå framgång. Men det var inte bara han som bjudits in dagen till ära.

Närmre 350 personer var samlade.

Arbete med språkutveckling är en viktig del för att höja kunskapsresultaten. Vi har därför även bjudit in föreläsare från Malmö Universitet, universitetslektorn Maria Kouns och universitetsadjunkt Manuela Lupsa, under dagen. Det blir således en heldag som jag hoppas både inspirerar och ger verktyg för att lyckas nå en högre måluppfyllelse, fortsätter Anna Karlsdotter.

Trots att fokus är på Framgångsrik undervisning, kan man inte stå utanför allt annat som händer i skolan. Bland annat är det dags att implementera den nya lärplattformen Unikum.

– Vi på BUF-IT passar naturligtvis på att göra en dragning för skolledarna när vi har de samlade. Då får alla samma information, säger avdelningschef Kristian Davstedt.

Det händer också mycket i förskolan.

– Vi får inte glömma denna del i vår verksamhet, säger skolchef Agneta Ekner Carlsson. Förskolan står inför många utmaningar, en av dessa är den reviderade läroplanen. Därför kommer rektorerna i förskolan under dagen få ta del av en föreläsning av utvecklare Lina Hellberg och därtill kommer kollegialt utbyte att ske.

Lina Hellberg pratade om implementering av nya läroplanen.

Rektorerna i förskolan kom också att få ta del av Simon Hjorts erfarenheter och kunskaper. Men istället för att fokusera på undervisning, handlade det om att utveckla framgångsrikt ledarskap i förskolan. Det var således många perspektiv som behandlades under dagen.

Bakgrund

Mot bakgrund av nationella och kommunala analys-, jämförelse- och utvärderingsunderlag, beslutade förvaltningschefen redan 2016 ett direktiv om att kraftsamla för att förbättra kunskapsresultaten för eleverna och höja undervisningskvaliteten.

Visionen för kommunen blev "All undervisning i Kristianstads kommun kännetecknas av god kvalitet där varje elev når sin fulla potential".

I januari 2019 gick startskottet för satsningen "Framgångsrik undervisning" då lektor Simon Hjort för första gången träffade samtliga skolledare. Simon Hjort är med under hela resan, för att verkligen lyfta in forskningen i det vardagliga arbetet och ge skolledarna verktyg för att lättare ta sig an sina utmaningar.

Simon Hjort har valts ut med noga omsorg för att vara med och driva utvecklingsarbetet framåt. Han har bl.a. skrivit två böcker, Effektiv undervisning och Från tyckare till tänkare. Båda med fokus på undervisning.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.