Förvaltningschef lämnar uppdraget

Uppdaterad:den 12 december 2019 13:14Arkiverad

Vid tekniska nämndens sammanträde i dag meddelade kommundirektör Christel Jönsson att Bengt Olsson inte kommer att fortsätta som chef för tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun.

– Olika omständigheter gör att vi är eniga med Bengt Olsson om att han inte ska fortsätta i rollen som chef för förvaltningen. Jag har av kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson fått uppdraget att hitta en lösning i den situation som råder och jag för en pågående dialog med Bengt Olsson. Det som i nuläget är klart är att han träder ifrån chefsrollen med omedelbar verkan,  säger Christel Jönsson.

Förslaget är att HR-direktören Johanna Näslund ska gå in som tillförordnad förvaltningschef för tekniska förvaltningen tills en ny chef har rekryterats. Förslaget ska samverkas med fackliga representanter innan beslut kan tas.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.