Fortsatt gott omdöme om kommunens service

Uppdaterad:den 10 april 2019 10:26Arkiverad

Företagare fortsätter att ge kommunernas service allt bättre omdömen, visar en mätning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kristianstads kommun höjer sitt NKI-värde ett steg till 74, men tappar 10 placeringar i rankingen.

Företagare i Kristianstads kommun ger arbetet med serveringstillstånd gott betyg
Företagare i Kristianstads kommun ger arbetet med serveringstillstånd gott betyg

SKL har sedan 2010 gjort sex så kallade öppna jämförelser av hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövningen. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde (NKI: Nöjd kund-index) har ökat vid varje tillfälle, från 66 till 72 av 100 möjliga. Kristianstads kommun ligger två enheter över Sverigesnittet.

– Det är glädjande att se att vi fortfarande ligger över Sverigesnittet. Det märks att det jobbet vi påbörjade för något år sen har gett resultat och vi kan se att de flesta förvaltningar ligger kvar på samma höga värde som förra året, säger Pierre Månsson, kommunalråd (L).

Det området som har tagit det största klivet framåt är serveringstillstånd som har höjt sitt NKI-värde med sju till 77 från förra årets värde 65.

– Vi har gjort flera riktade insatser de senaste åren som har varit uppskattade av företagen och det kan säkert vara det vi ser ett resultat av nu. Vi har effektiviserat ansökningsförfarandet och plockat bort telefontider för att öka servicen, säger Tommy Danielsson, förvaltningschef på Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen.

På samma förvaltning hanteras också bygglovsärenden som tappar 12 enheter i NKI-värde från 68 till 56. Bygglovsavdelningen hanterar ungefär 1400 bygglov och anmälningsärenden.

– Det här är såklart en indikator på att det inte är bra. När vi tog över arbetet med serveringstillstånd för några år sen hade vi ett lågt NKI-värde. Då gjorde vi en handlingsplan som har genomförts och det positiva resultatet kan vi se nu. Nu är det dags att göra samma sak med bygglov, säger Tommy Danielsson.  

Värdet ökar men tappade placeringar på rankingen   

Utöver att mäta ett NKI-värde så sammanställer SKL också en ranking där Kristianstads kommun hamnar på plats 74 av de deltagande 171 kommunerna. Samtidigt som NKI-värdet ökar så tappar kommunen placeringar då det är flera kommuner som går starkt framåt.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.