I spänd väntan på den stora invigningen av biblioteket.
I spänd väntan på den stora invigningen av biblioteket.

Förskolebibliotek Öllsjö

Uppdaterad:den 18 maj 2017 13:16

Under Förskolans dag den 18 maj invigdes ett förskolebibliotek i Öllsjö. Det nya biblioteket finns på Öllsjö förskola. Barn och personal på Öllsjö Gårds förskola och Kärnhusets förskola som ligger i närheten har även de tillgång till biblioteket. Många barn var utklädda till sagofigurer.

Förskolebibliotek

Det nyinvigda förskolebiblioteket på Öllsjö förskola är ett av åtta bibliotek som nyligen startat. Starten har möjliggjorts med bland annat medel från Statens Kulturråd. Biblioteket är en integrerad del av verksamheten och ska stödja olika lärprocesser. Varje förskolebibliotek får stöd från utvecklingsavdelningens bibliotekarier och didaktiker. Det finns också en samverkan med folkbiblioteken. Alla nyinköpta böcker katalogiseras och är därmed även sökbara. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.