Förskolebarn invigde den unika Ternedammen

Uppdaterad:den 15 november 2022 16:43Arkiverad

Under tisdagen invigdes Ternedammen och projektledaren Magnus Lindgren hade tagit hjälp av Pyret Ovesson från biosfärsområdet, förskolebarn från ”Smultronstället” och Willandsgården, samt en spolbil med 7000 liter vatten.

Förskolebarnen från Smultronstället och Willandsgården får se hur vattnet fylls på dammen. Spolbilen agerade regnmoln.
Förskolebarnen från Smultronstället och Willandsgården får se hur vattnet fylls på dammen. Spolbilen agerade regnmoln.

- Spolbilen fick fungera som välfyllda regnmoln med 7000 liter vatten. Vi ville illusterara för barnen vad som händer när det regnar. Hur vattnet kommer att hamna i de här dammarna, säger Magnus Lindgren, på tekniska förvaltningens VA-avdelning.

Förskolebarnen fick även vara med om att plantera olika växter, ängsblommor och borra hål i upplagda stockar. Pyret Ovesson berättade att där kommer insekter sen att flytta in. Precis som de kommer att använda sandhögarna, höbalarna, stubbarna och olika faunadepåer som boplatser.

- Bin trivs väldigt bra i de här miljöerna och förhoppningsvis kan vi skapa miljöer som lockar hit andra arter av insekter, säger Pyret Ovesson.

Förskolebarnen fick hjälpa till att borra hål i stockar som insekterna kan flytta in i.

Till våren och sommaren kommer området ha växt till sig och ge en vacker inramning av dammarna och ett fint naturstråk för både djurlivet och människor.

- Det här är ett unikt projekt i Kristianstad. Vi har byggt dammar förr, men i det här fallet har vi knäckt gränserna mellan kommunens olika förvaltningar och tagit hjälp av varandra för att göra något mer än bara ett VA-projekt. Dammarna dekoreras med en biologisk mångfald, säger Magnus Lindgren.

- Förutom dammarna har vi skapat en motorväg för alla insekter från Näsby fält in till stan. Vi kommer förhoppningsvis få fler pollinatörer och så döljer vi utsikten mot industrierna.

Pyret Ovesson berättar att insekterna trivs i höbalarna.

Men huvuduppdraget som VA-avdelningen och Magnus Lindgren fick 2019 var att med dammarnas hjälp ta hand om tillskottsvattnet från Näsby och Kulltorp.

- På Näsby fanns det 150 fastigheter som var felkopplade. Dagvattnet hamnade inte på rätt ställe och mycket hamnade på reningsverket och det kostar en hel del att rena det vattnet, berättar Magnus Lindgren.

- När vattnet hamnade i dagvattenledningarna så upptäckte vi att de var för små och då bestämde vi oss för att låta vattnet få expandera i dammarna istället för i fastigheternas källare.

Efter att de 150 fastigheterna på Näsby blivit omkopplade har det inte varit några översvämningar i området. Efter årsskiftet börjar arbetet med att koppla om fastigheterna på Kulltorp.

- Dammarna är dimensionerade för att kunna ta emot vattnet även därifrån. Det är cirka 200 fastigheter som är felkopplade och vi kommer även passa på att byta ut dåliga vattenledningar när vi ändå är och gräver i vägarna, säger Magnus Lindgren.

Fåglarna har redan hittat till Tärnedammen och ger träkrokodilen och träormen sällskap i vattnet.

I dag är det bara vatten i den stora dammen vid korsningen Svetsaregatan och Tärnevägen, men skulle det komma väldigt mycket regn då kommer de andra dammarna också att fyllas på.

- Det kommer att bli väldigt vackert när allt växt upp till våren och sommaren. Dammarna ger en fin vattenspegel, du kan håva i dem, vandra längs promenadstråken och på vintern kan du åka skridsko på dammarna. Det kommer att bli så bra det här, säger Magnus Lindgren.

Informationstavla på Tärnevägen.

Stubbar har blivit bostäder.

Faunadepå som matas av kvistar och ris från skötseln av området.

Bina trivs i sandhögarna.

Stockarna fungerar som faunadepåer.

Magnus Lindgren intervjuas på cykel av SVT Skåne.

Fika hör till vid en invigning.

Radio Kristianstad intervjuar, men lite otäckt var det att prata i mikrofon.

Magnus Lindgren intervjuas av Radio Kristianstad.

Växter och ängsfrön planteras och sås.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.