Forskning i förskolan

den 15 maj 2019 10:41Arkiverad

I Kristianstads kommun är man inne i stora förändringsarbeten vad gäller skolutveckling för att öka måluppfyllelsen. Ni kanske tidigare har läst om Framgångsrik undervisning och Fokusskolor. Men det är inte bara i skolan det satsas utan även i förskolan.

Lina Hellberg har forskat om fysik i förskolebarnens vardag.
Lina Hellberg har forskat om fysik i förskolebarnens vardag.

En av de som aktivt bedriver utveckling inom förskolan är utvecklare Lina Hellberg. Lina har fått möjlighet att vara doktorand på Högskolan i Kristianstad på halvtid och tog i fredags, 10 maj, efter fem år sin efterlängtade licentiatexamen. Den handlar om fysik i förskolebarnens vardag.

- Genom att gå den här forskarutbildningen har jag fått en fantastisk kompetensutveckling och redskap som jag kan använda i det vidare utvecklings- och kvalitetsarbetet, säger Lina Hellberg.

Fysik är en del av förskolebarnens vardag

Lina är i botten förskollärare, men arbetar idag som utvecklare mot Skolområde Norras förskolor som omfattar Näsby, Gamlegården, Österslöv, Arkelstorp och Vånga. Det är lite otippad att Lina valde att rikta sin forskning mot fysik, då hon själv aldrig känt sig bekväm med den naturvetenskapen.

- Jag utmanade mig själv för att hjälpa andra, för jag vet att många förskollärare känner osäkerhet kring detta. Skolinspektionen har också påpekat detta och att den naturvenskapliga kopplingen mest har blivit avskilda experiment och inte del av det vardagliga som barnen upplever i förskolan. 

- Fysik är en del av förskolebarnens vardag, så det pedagogerna behöver är kunskap/verktyg som gör att de kan rikta uppmärksamheten mot det. Bakning är kemi och åka rutschkana och studsa en boll är fysik.

Från Dublin till Kroatien

Som en del i forskarutbildningen har hon redan föredragit sina studier i både Dublin och Kroatien. Men i fredags var det som sagt upp till bevis när hon skulle försvara sin uppsats. Uppvaktningen blev rejäl, hon blev uppvaktad av skolchef Anders Månsson, utvecklingschef Anna Karlsdotter och alla sina förskolkollegor.

Kristianstads kommun lyckas som föredöme

- Kristianstads kommun är verkligen ett föredöme. Under hela resan har jag fått stöd och uppbackning och känt att de har satsat på mig och min utveckling. Många andra kommunlicentiater går inte tillbaka till sina verksamheter, men på grund av det fantastiska stöd, förutsättningar och att jag hela tiden varit en del av sammanhanget ser jag nu fram emot att ge tillbaka av min kunskap till kommunen genom min tjänst som utvecklare.

Licentiatavhandling

I sin licentiatavhandling ” Förskollärares konstruktion av ett fysikaliskt fenomen som objekt för lärande i förskola – en komplex och föränderlig process” har Lina Hellberg har studerat hur ett fysikaliskt fenomen, ett så kallat lärandeobjekt, konstrueras under arbetslagsplaneringen. Det vill säga processen då förskollärarna bestämmer vad de vill att barnen ska utveckla för förmågor och diskuterar hur de ska lägga upp undervisningen. Studien visar att ju mer utvecklat kunnande i naturvetenskap förskollärarna har desto lättare ser de de naturliga vardagliga situationerna som potentiella utgångspunkter för lärande, i stället för att ha de avgränsade aktiviteterna med experiment.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.