Kristianstadsföretag erbjuds delta i forskningsstudie

den 29 november 2019 14:11Arkiverad

I många år har Kristianstadsbon Jonas Fasth forskat kring tillväxtföretag vid Handelshögskolan i Göteborg. Nu erbjuds Kristianstadsföretag med mellan 5 och 249 anställda att ingå i en studie.

Vid kommunens nätverksträff föreläste forskaren Jonas Fasth om faktorerna som kännetecknar tillväxtföretag - och gav samtidigt företagen en unik möjlighet att delta i en kommande forskningsstudie.
Vid kommunens nätverksträff föreläste forskaren Jonas Fasth om faktorerna som kännetecknar tillväxtföretag - och gav samtidigt företagen en unik möjlighet att delta i en kommande forskningsstudie.

20 Kristianstadsföretag har chansen att delta i forskningsstudien, som innehåller en medarbetarundersökning och en workshop - helt utan avgift.

 - Det är en unik möjlighet att utveckla kunskap om sina medarbetares upplevelser av sin arbetssituation och hur de kan utveckla sin verksamhet. Först till kvarn gäller - de som vill vara med i studien får gärna kontakta mig, säger Jonas Fasth, som erbjuder studien tillsammans med HAndelshögskolan i Göteborg.

Medarbetarundersökningen genomförs med webbenkäter som tar cirka 10 minuter att besvara.

När studiens sammantagna resultat sammanställts bjuds samtliga företagsledare i deltagande företag in till en workshop där studiens generella resultat tolkas för att se vilka slutsatser vi kan dra av den.

För Kristianstadsföretagen kommer det att arrangeras en workshop i Kristanstad under första hälften av februari. Under samma period genomförs motsvarande workshops i Göteborg. Men dessförinnan finns möjlighet att erhålla resultatet för varje specifikt företag om så önskas (med andra ord en avgiftsfri medarbetarundersökning). Ett resultat som kan användas som grund för egna diskussioner om hur verksamheten kan utvecklas.

Studien kommer att genomföras i början av december. 

Låter det intressant? Se till att bli bland de 20 företag som får chansen!

Kontakta Jonas Fasth på Handelshögskolan i Göteborg: 070-5448061 eller jonas.fasth@handels.gu.se

 

För dig som vill veta mer om forskningsprojektet:

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet genomför nu en studie som uppmärksammar hur små- och medelstora företag kan arbeta för att utveckla medarbetares bidrag till verksamhetens utveckling.

För forskningens skull genomförs en studie med hjälp av webbenkäter där personal i små- och medelstora företag får beskriva sin upplevelse av sin arbetssituation. Här behandlas frågor om Information, Involvering, Rolltydlighet, Arbetsbelastning, Tillgängliga resurser, Egen förmåga, Meningsfullhet, Support och Trivsel.

Även företagsledaren i de deltagande företagen får en enkät med frågor om Företagets utveckling, Eventuell organisering av HR-frågor, Rekrytering, Utbildning, Belöningssystem m.m. För den vetenskapliga forskningen analyseras och sammanställs resultaten från enkäterna på aggregerad nivå, där företagsnamn och deltagare anonymiseras. Det finns dock en möjlighet för deltagande företag att erhålla resultat på företagsnivå. 

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.