Förbättrat företagsklimat enligt företagare

Uppdaterad:den 15 maj 2018 13:25

Idag har Svenskt Näringsliv släppt resultatet från årets undersökning av det lokala företagsklimatet i landets alla 290 kommuner. Företagarna ger företagsklimatet i kommunen bättre betyg i år.

Mötesplatser är efterfrågat av företagare. Bilden kommer från ett välbesökt frukostmöte
Mötesplatser är efterfrågat av företagare. Bilden kommer från ett välbesökt frukostmöte

I drygt 20 år har Svenskt Näringsliv genomfört enkätundersökningar för att mäta hur företagare upplever det lokala företagsklimatet. Rankingen kommer först i oktober. Det finns en fråga i undersökningen om det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen. Den frågan viktar en tredjedel av undersökningen. På den frågan ger företagen kommunen 3.42 i betyg. Förra årets betyg var 3.14. Sverigesnittet är 3.4 av 5. Jämfört med 2017 har politikers och tjänstemäns attityd ökat med 0.4 procent.

 – Det är såklart alltid positivt att företagarna tycker att företagsklimatet har blivit bättre i kommunen. Jag är glad för att se att siffrorna kring tjänstemän och politikers attityd till företagande har ökat. Det är viktigt att alla parter har en ömsesidig förståelse för varandra, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L).

Frukostmöte om upphandling

73 procent av respondenterna uppger att de har varit i kontakt med en tjänsteman under året. De flesta har haft en kontakt i ett tillstånd eller tillsynsärende. 16 procent svarar att de har varit i kontakt med kommunen kring upphandling. Företagarna ger upphandling 2.7 av 5 i betyg.

 – Vi vet att upphandling är ett ämne som många företagare upplever som krångligt och besvärligt. Vi kommer att ha ett frukostmöte den 1 juni på just temat upphandling. Då kommer vi prata om hur upphandlingar går till, vilka upphandlingar som är på gång och lite tips på vägen om man är intresserad av att lämna anbud, säger näringslivschef Pernilla Blixt.

33 procent svarar att de har fått besök under året. Att träffa företag och att ständigt ha en dialog med näringslivet är väldigt viktigt. Det enklaste sättet att boka ett företagsbesök är att använda formuläret.

Anmälan till frukostmötet och formulär för företagsbesök finner du här under länkar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.