Forskaren: "För tillväxt krävs vilja och passion"

den 28 november 2019 15:54Arkiverad

Vad krävs egentligen för att växa? Vid årets sista tillväxtträff pekade forskaren Jonas Fasth på några avgörande faktorer som tillväxtföretag har gemensamt: ”Viktigast är att man har rätt människor med sig. Och att man har vilja och passion – tillväxt är jobbigt.”

Jonas Fasth bjöd på en faktaspäckad och energirik föreläsning vid tillväxtträffen på Kulturkvarteret under torsdagsmogonen.
Jonas Fasth bjöd på en faktaspäckad och energirik föreläsning vid tillväxtträffen på Kulturkvarteret under torsdagsmogonen.

ntresset var stort för att lära sig mer om tillväxtföretag: Lilla salen på Kulturkvarteret var fullsatt när Kristianstads kommun höll årets sista frukostmöte.

Men vad är det egentligen som gör ett tillväxtbolag så intressant? Jonas Fasth, ekonomie doktor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, som i många år forskat kring tillväxtföretag konstaterar:

-          Att skapa nya jobb är viktigt, och de allra flesta jobben skapas i tillväxtföretag. Egentligen är det ganska få företag som skapar en stor andel av de nya jobben. Tillväxtföretag har också en högre överlevnadsgrad, står för en högre andel innovation och har generellt en bättre arbetsmiljö för de anställda.

Ändå växer majoriteten av bolagen inte, och anledningen är oftast att man helt enkelt inte vill växa. För samtidigt som man vet att tillväxt är bra så är det också jobbigt. Ska man orka växa hållbart och på lång sikt krävs det stor vilja och passion – och dessutom ytterligare tre nödvändiga faktorer:

  • Människa
  • Utveckling
  • Koncept

 ”Personalen är vår viktigaste resurs”, sägs av många företagare, men ofta är det en kommentar som sägs slentrianmässigt utan förståelse för HUR viktig personalen faktiskt är på en tillväxtresa.

-          Rätt människor med en halvtaskig idé kan funka, men aldrig rätt idé och fel människor, konstaterar Fasth, som menar på att det första man ska säkerställa när man tänker sig en tillväxtresa är att man har rätt personer med sig.

Och med ”rätt” person menas för sammanhanget ”rätt” personlighet.

-          Kompetens är lätt att ändra, personligheten förändrar man inte lika lätt. Vid en rekrytering är det personligheten som man bör titta på. I en grupp behövs en balans av olika personlighetstyper, säger Jonas Fasth.

 

När det gäller konceptet är det i många fall paketeringen som är det nya. Att göra erbjudandet lättillgängligt, ”sänka trösklarna”, bygga lojala kunder och så vidare.

Vad som också kännetecknar tillväxtföretagen när det gäller konceptet är kombinationen av fokus och flexibilitet.

Jonas Fasth är forskare vid Handeshögskolan, Göteborgs universitet, och Kristianstadsbo.

-          ”Sluta-göra-listor” är minst lika viktiga som ”Att-göra-listor”. Det kan skapa en helt annan stringens – man måste våga välja bort.

Utvecklingen handlar till syvende och sist om styrningen och ledarskapet. För en uthållig tillväxt är det en mycket viktig del, och många tillväxtföretag arbetar hårt med sin företagskultur.

-          Det gäller att ha en struktur i spelplanen där man hela tiden styr mot målet, med förändringsmål längs vägen, säger Jonas Fasth.

 

Kristianstad har ett flertal tillväxtbolag i kommunen, och på plats under tillväxtmötet fanns två lokala representanter: Jonas Grahn från Budettan, som de senaste sju åren gått från 10 till 40 anställda och i år utsetts till såväl Superföretag som Gasell, samt Tina Hedberg från Veteranpoolen, bemanningsföretaget som nationellt vuxit med över 11 procent bara i år. Båda företagsledarna känner igen mycket av det Jonas Fasth pratade om i sin föreläsning.

-          Vår svåraste utmaning är just att hitta rätt folk. Vi försöker plocka många underifrån, rekryterar internt, säger Jonas Grahn.

Dagen avslutades med pris- och diplomutdelning av cykelutmaningen som hållits under hösten. Glada Foten vann utmaningen i klassen mindre företag. I klassen större företag vann Antonskolan, och längsta cyklad sträcka vanns av Kriminalvården.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.