Vi bygger nya förskolor - här invigs Diamantens förskola i Tollarp.
Vi bygger nya förskolor - här invigs Diamantens förskola i Tollarp.

Vi växer - fler förskollärare

Uppdaterad:den 20 oktober 2017 11:30

Våra förskolor växer. Barnantalet ökar för varje år som går. Vi behöver därför bli fler förskollärare i Kristianstads kommun. Jobb finns på många av våra förskolor, med olika innehåll och inriktningar. Förskolor som ligger centralt och förskolor som ligger på landet. Sök jobb nu!

Förskollärare i Kristianstads kommun

Vi har cirka 500 förskollärare som arbetar på våra förskolor i kommunen. Därutöver jobbar 100 förskollärare i förskoleklass och på fritidshem. Som förskollärare ingår du alltid i ett arbetslag.

Skolområde - samarbete

Vi har fyra skolområden som organiserar förskola och grundskola. Förskolorna inom ett skolområde samarbetar på olika sätt genom sina nätverk. 

Introduktion och stöd

I Kristianstads kommun får alla nya medarbetare en bra introduktion. Nyexade får dessutom en mentor. Som anställd inom Barn & utbildning finns stora möjligheter till stöd i det pedagogiska arbetet genom bland annat centrala elevhälsan och didaktisk enhet. 

Rekrytering

Under oktober månad pågår ett intensivt arbete med rekrytering av förskollärare. Varje år rekryterar vi drygt 50 förskollärare.

En förskollärare i Kristianstad berättar

 

 

 

 

 

 

 

Sandra är förskollärare på Slättängens förskola. Hon började sitt första jobb efter examen 2009 då fick hon vara med och starta en helt ny småbarnsavdelning på Vä förskola.

-   På Slättängens förskola arbetar vi mycket med det sociala samspelet och att ge barnen de verktyg som behövs för deras självständighetsträning. Vi jobbar också mycket med att skapa trygghet för barnen. Det är viktigt.

 Att få barnen att skratta, skoja och lära tillsammans är GULD tycker Sandra. Hon beskriver att de genom lek upptäcker, utforskar och lär tillsammans med barnen.

Utmaningar och utveckling

Sandra möter varje dag nya utmaningar som stärker henne i hennes roll som förskollärare. Hon ser att varje barn är unikt och att det inte finns en färdig mall att jobba efter. Hon behöver vara flexibel och hitta nya vägar och då utvecklas yrkesrollen.

Kompetensutveckling

Sandra beskriver att hon erbjudits möjlighet till kompetensutveckling såsom bland annat samtalsledarutbildning, TAKK (en metod att stödja kommunikation) och PIM (Praktisk it- och mediekompetens).

Att få arbeta i arbetslag, att ha en lyhörd chef samt att ha kompetenta kollegor med bred kunskap är det som bidrar till Sandras arbetsglädje. Hon tycker det är en tillgång att de diskuterar och analyserar arbetets innehåll tillsammans då olika kompetenser lyfts fram.

- Jag gjorde en kort runda till en privat förskola och jag vidareutbildade mig till montessorilärare för barn 0-6 år och nu är jag tillbaka i Kristianstads kommun igen.

Nya förskolor

Under de närmaste åren kommer vi att bygga ett antal nya förskolor såväl i centrala Kristianstad som t ex på Näsby. Vi utökar också med nya avdelningar på ett flertal befintliga förskolor.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.