Fattigmanskonserten på söndag är inställd

Uppdaterad:den 1 december 2021 11:22Arkiverad

På grund av omställning i samband med införande av nya direktiv från regering och Folkhälsomyndighet ställs julkonserten ”Fattigmanskonsert” in den 5 december.

Tyvärr kommer den planerade julkonserten i Heliga Trefaldighetskyrkan den 5 december klockan 18 inte vara möjlig att genomföra och ställs in.

Anledningen är att regeringen den 24 november 2021 beslutade att från den 1 december införa krav på vaccinationsbevis för kulturarrangemang inomhus med fler än 100 personer. Kultur- och fritidsförvaltningen, som arrangerar konserten, strävar efter att genomföra planerade arrangemang i största möjliga mån, men har i det här fallet, av flera skäl, kommit fram till att det inte fungerar att fullfölja.

Generellt gäller annars att vi följer de nya restriktionerna och kommer från den 1 december att införa vaccinationsbevis på de konserter och föreställningar som vi arrangerar med fler än 100 personer. För dig som besökare innebär detta att du som är 18 år eller äldre behöver visa giltigt vaccinationsbevis tillsammans med legitimation för att få komma in. Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 är undantagna. Vaccinationsbeviset är en del av det så kallade covidbeviset.

För övriga kulturarrangemang – håll uppsikt på vår hemsida och kulturinstitutionernas hemsidor för information om kommande evenemang.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.