Ett steg närmare stor solcellspark

den 23 januari 2019 18:17Arkiverad

Kommunstyrelsen vill gärna se en stor solcellspark i Kristianstad. Vid sitt januarisammanträde sa politikerna ja till att upplåta marken invid motorvägsavfarten mot Snapphanevägen till det kommunala bolaget C4 Energi för att möjliggöra etablering av en solcellsanläggning som kan bli landets största.

Svart platta med solceller
Tillräckligt många solceller för att värma 1 000 villor i ett år finns i C4 Energis planer för infarten till Kristianstad. Kommunstyrelsen sa ja till att använda marken.

Det kommunala bolaget C4 Energis styrelse gav under hösten 2018 sin VD Göran Thessén i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga en storskalig solcellsanläggning i Kristianstad och bolaget har fört dialog med kommunen om en lämplig placering. Anläggningen kan komma att bli den största i Sverige, med en installerad effekt om upp till 8,6 MWp. Den bedömda elproduktionen på 8,6 GWh motsvarar 1 000 villor som förbrukar 8 600 kWh på årsbasis.

– Det är tänkt att affärsmodellen för anläggningen ska omfatta privatpersoner, företag, föreningar, organisationer, ja alla som vill ska kunna bli delaktiga i anläggningen och därmed produktionen av förnybar el, säger Göran Thessén.

Intressant för klimatkommun

– Vi tycker att det här är en mycket intressant idé för klimatkommunen Kristianstad, som vi gärna vill att bolaget utvecklar. Genom att säga ja till markupplåtelsen möjliggör vi bolagets fortsatta process, säger Karl Gemfeldt (C), vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

De affärsmässiga förutsättningarna är en viktig del i det pågående utredningsarbetet precis som andra delar kopplade till elnätsfrågor, markförutsättningar, synpunkter från Länsstyrelsen, Trafikverket eller andra intressenter.

– Ingenting är slutligt klart ännu, men vi får väldigt mycket positiv respons från alla håll och det skulle givetvis vara väldigt kul för C4 Energi och Kristianstads kommun om vi kan realisera Sveriges största solcellsanläggning, säger Göran Thessén.

Nytt intryck vid infarten

Marken som kommunstyrelsen sagt ja till ligger längs med E22:an, vid Trafikplats Kristianstad, alltså motorvägsavfarten ned mot Snapphanevägen.

– Det är mark som annars inte har något större värde, som med en solcellspark skulle kunna bli ett viktigt tillskott. Dessutom skulle det dessutom ge en signal till alla som passerar på motorvägen eller svänger av mot staden om att Kristianstad tar klimatfrågorna på allvar, säger Karl Gemfeldt.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.