Engagerad koordinator på Näktergalen

den 3 oktober 2019 11:32Arkiverad

Just nu jobbar koordinatorerna på Högskolan i Kristianstad för högtryck för att värva nya mentorer till Näktergalen. En av dessa är den engagerade lärarstudenten Cecilia Johansson.

Cecilia Johansson koordinator på Näktergalen. Foto:Kerstin Weman Thornell
Cecilia Johansson koordinator på Näktergalen. Foto: Kerstin Weman Thornell

Den 9 november planeras det Kick-off för årets Näktergalar. Då ska ett tjugotal barn från Lingenäs-, Slättäng- och Parkskolan möta de studenter som  valt att vara mentorer för dessa under kommande år. Men rekryteringen av studenter är inte alltid det lättaste, många har andra åtaganden utöver studierna. Det kräver mycket engagemang och arbete för de två koordinatorer som valts att utföra uppdraget.

En av koordinatorerna är Cecilia Johansson som läser grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1 till 3. Redan under den första terminen var hon mentor till en yngre pojke, som hon umgicks med en gång i veckan.

– Han är ett fantastiskt barn och vi lärde varandra jättemycket.

Erfarenheten genom arbetet med Näktergalen kommer hon kunna dra stor nytta av som lärare, menar hon.

– Jag har träffat barn med vitt skilda hemmiljöer och uppväxtförhållanden, och fått många insikter om kopplingen mellan hemförhållanden och skolarbete. Dessutom har jag fått ett bra nätverk som består av studenter, grundskolor och andra personer inom kommunen.

Cecilia Johansson har ett och ett halvt år kvar till examen, och därefter ser hon flera alternativa vägar att ta. Kanske kommer hon arbeta som lärare utomlands. Eller så småningom gå vidare och sikta mot rektorsyrket.

– Det finns så mycket man kan göra i skolans värld! Men framför allt hoppas jag göra avtryck hos barnen, få dem att växa och känna sig välkomna i skolan.

Näktergalen

Näktergalen har funnits i Sverige sedan 1997 och drivs som en mentorsverksamhet som hittills framgångsrikt hjälpt 2500 barn och mentorer att växa och få ett rikare liv på ett enkelt sätt. I Kristianstad rekryteras upp till 25 mentorspar varje höst.

Syftet är att verka för breddad rekrytering och överbrygga sociala och etniska skillnader i samhället. Näktergalen är en världsomspännande organisation och möjliggör idag att över 1000 barn och mentorer kan träffas och utbyta erfarenheter varje vecka.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.