En uppväxt fri från våld

den 2 juli 2019 16:25Arkiverad

För tredje året i rad har Länsstyrelsen beviljat medel till antivåldprojektet ”En uppväxt fri från våld” i förskolan. Ett projekt som inte vänder sig till vårdnadshavarna utan till medarbetare i förskolan.

Alla har rätt att få vara trygga.
Alla har rätt att få vara trygga.

”En uppväxt fri från våld” handlar om jämställdhet, värderingar och könsroller. Projektet ska öka förutsättningarna bland förskolebarnen att ha kännedom om sina känslor och kunna sätta gränser för att göra bra val i olika situationer.

Även om förskolans läroplan är tydlig – Möter verkligen personalen pojkar och flickor lika?

– Mycket sker ju omedvetet, säger skolchef Agneta Ekner Carlsson. Det här projektet har möjliggjort att medarbetare fått kompetensutveckling områdena våld i nära relationer, hedersrelaterat våd, maskulinitetsnormer och våldspreventivt arbete.

Hittills har tio förskolor och kommunens tre öppna förskolor jobbat med detta. De fortsätter och nu kommer även fem nya kunna vara en del i projektet.

– Vi är så glada och tacksamma för att projektet kan fortsätta och dessutom växa. De allra, allra flesta barn i Sverige växer upp i trygga och lugna förhållanden, med trygghet, respekt och massor av möjligheter. Men - i förskolan möter vi barn som utsätts och som lever med missbruk, kriminalitet, hedersrelaterat våld och psykisk ohälsa. Rädda Barnen har i en undersökning uppskattat att vart tionde barn någon gång upplever våld i hemmet, hälften av dem ofta. Projektet löser inget idag, men resultatet av arbetet kanske bär frukt i ett längre perspektiv, hoppas skolchef Agneta Ekner Carlsson.

Arbetet har genomförts genom föreläsningsinsatser för samtliga medarbetare och därtill har särskilt utvalda nyckelpersoner vid respektive förskola fått särskilt riktade insatser av projektledaren och kommunens samordnare mot våld i nära relation. Möten mellan nyckelpersoner och projektledaren har skett regelbundet under hela projekttiden. Inom projektet har det varit ett nära samarbete med Arbete- och välfärdsförvaltningen, som också stått för några av föreläsningarna som erbjudits.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.