En dag för anhöriga

Uppdaterad:den 6 oktober 2021 09:46

Den 6 oktober infaller nationella Anhörigdagen. En dag för att uppmärksamma anhörigas situation och deras betydelsefulla insats. Inom Omsorgen i Kristianstad stöttas anhöriga på olika sätt. Nytt för i år är det digitala anhörigstödet En bra plats.

Trädet med pusselbitarna är en symbol för webbplatsen En bra plats, där alla som är anhöriga till någon som har stöd från omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun kan logga in sig för att få information, tips och möjlighet att få kontakt med andra i samma situation.
Trädet med pusselbitarna är en symbol för webbplatsen En bra plats, där alla som är anhöriga till någon som har stöd från omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun kan logga in sig för att få information, tips och möjlighet att få kontakt med andra i samma situation.

Kristianstads kommuns omsorgsförvaltning arbetar på flera sätt för att stödja och avlasta anhöriga som hjälper närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Kommunens omsorgsverksamheter erbjuder dagligt stöd, medan demenssjuksköterska och anhörigkonsulent kan bidra med mer specifikt stöd.

– Nytt för i år är att vi har anslutit oss till En bra plats ett digitalt anhörigstöd som kompletterar kommunens insatser. På webbplatsen finns information, tips och nätverk för anhöriga. Framöver kommer vi också att fylla på med mer lokalt material, säger Birgitta Johansson, som är anhörigkonsulent i Kristianstads kommun

En annan nyhet är att kommunen också har startat ett så kallat Blandat lärande nätverk, BLN, som ska träffas och samtala om stöd för det som kallas existentiell hälsa hos anhöriga under några månader framåt. I nätverket deltar representanter för anhöriga, pensionärsföreningar, politiker, chefer och medarbetare från omsorgsförvaltningen och forskare från Högskolan Kristianstad.

Blandade lärande nätverk, BLN, är en metod som Nationellt kompetenscentrum anhöriga har utvecklat. Syftet är att utveckla bättre stöd för anhöriga genom ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna i nätverket, där anhöriga är en viktig samverkanspart. Erfarenheter visar att BLN är en metod som kan utveckla anhörigstödet på både individuell, kommunal och nationell nivå. Nätverket kan identifiera områden som behöver förändras eller utvecklas för att ge anhöriga ett bättre vardagsliv.

Anhörigas riksförbund uppmärksamma Anhörigdagen hela veckan och bjuder bland annat på webbföreläsningar på sin webbplats..

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.