Eldningsförbud i nordöstra Skåne

Uppdaterad:den 11 juni 2018 11:10

På grund av den långvariga torkan råder det sedan den 19 maj eldningsförbud i Kristianstad och övriga kommuner i nordöstra Skåne. Förbudet innebär att det inte är tillåtet att göra upp någon typ av eld med öppen låga eller att grilla på mark utomhus.

Brandbilar uppställda vid brandstationen.
Nu gäller eldningsförbud utomhus. Förhoppningsvis kan brandbilarna få stanna på stationen.

Att grilla i en utomhusgrill eller vid särskilt iordningställd grillplats är tillåtet, men grillen måste bevakas så att ingen glöd sprider sig.

Beslutet att införa eldningsförbud fattas av räddningscheferna i nordöstra Skåne. Beslutet omfattar Bromölla, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner och gäller tills räddningscheferna häver beslutet.

Att tänka på när det råder eldningsförbud

 • Använd engångsgrill med stor försiktighet. Ställer du grillen på marken kan den lätt ta eld.  Grillens botten blir så het att glödbränder skapas under den och tränger ner djupt i marken. Glödbränder kan vara svåra att se och släcka.
 • Små gnistor från exempelvis röjsåg kan antända den torra vegetationen.
 • Ta hand om fimpar.  Glöd från fimpar kan lätt tränga ner i gräs och rotsystem och orsaka bränder. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i vägren eller banvall.
 • Heta delar på bilar, exempelvis katalysator eller avgasrör, kan antända vegetation.
 • Gasolbrännare för ogräsbekämpning kan orsaka bränder.
 • Gör andra uppmärksamma om det råder eldningsförbud.
 • Var uppmärksam på eventuell rök från brand om du vistas i naturen och larma direkt om du misstänker en brand. 
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.