Dom klar för upphandling av läkemedelsrening i Degeberga

Uppdaterad:den 13 maj 2020 16:37

Konkurrensverket har tidigare skrivit till förvaltningsrätten att kommunen bör betala upphandlingsskadeavgift för bygget av en läkemedelsreningsanläggning i Degeberga. Kommunen såg annorlunda på frågan, men förvaltningsrätten går nu på konkurrensverkets linje.

Konkurrensverket ville under hösten 2019 ha svar från kommunen om hur pilotanläggningen för läkemedelsrening i Degeberga hade upphandlats. Den beställdes som en del av ombyggnadsentreprenaden på Kristianstads centrala reningsverk (CRV), där NCC var kontrakterade. Kommunen ansåg att beställningen i Degeberga hörde ihop med CRV-projektet, eftersom kunskap från testanläggningen kommer att styra val i ombyggnaden på CRV. Konkurrensverket delade inte kommunens syn och skickade därför ärendet till förvaltningsrätten, där de yrkade att kommunen skulle betala upphandlingsskadeavgift på 800 000 kronor (läs mer) och nu har förvaltningsrättens dom fallit.

– Vi har väntat på domen med stort intresse. Förvaltningsrätten håller tyvärr inte med oss, utan har gått på konkurrensverkets linje fullt ut, säger Johanna Näslund, t.f. förvaltningschef för tekniska förvaltningen.

– Domen är tydlig och välformulerad. Nu vet vi hur förvaltningsrätten ställer sig till våra argument och vår bedömning i nuläget är att vi inte har några större möjligheter att kunna driva frågan vidare, säger Johanna Näslund.

– Vi ska givetvis följa de gällande lagar och regler som finns. Organisationen har resonerat på ett sätt som i efterhand har visat sig vara fel och vi lär oss av det, säger Qalinle Dayib (C), ordförande för tekniska nämnden.

Läkemedelsreningen i Degeberga är färdigbyggd sedan den 17 april 2020. Intrimning av anläggningen pågår och inom kort kommer tester att påbörjas för att undersöka teknikens reningsgrad.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.