Digital gymnasiemässa 12 oktober

Uppdaterad:den 11 oktober 2021 09:35Arkiverad

Tisdagen den 12 oktober kan blivande gymnasister besöka en digital gymnasiemässa arrangerad av Kommunala gymnasieskolan Kristianstad. Mässan går att besöka såväl dag- som kvällstid.

Tisdagen den 12 oktober klockan 9:00-11:00, 13:00-15:00 samt 18:00-19:30 bjuder Kommunala gymnasieskolan Kristianstad - En klass för sig in till Gymnasiemässan 2021 i Kristianstads kommun.

– Även om samhället nu börjar öppnas upp mer och mer gjorde vi ganska tidigt bedömningen att inte erbjuda någon fysisk gymnasiemässa 2021. Vi erbjuder istället en digital mässa som kan besökas vid tre tillfällen under tisdagen den 12 oktober. Vid mässan kommer skolor från hela Skåne NordOst att ”ställa ut” via digitala forum, berättar rektor Joakim Sahlin som är med och arrangerar mässan.

De blivande gymnasisterna kan via sina Chromebooks koppla upp sig via länkar under angivet tidsspann på skoltid, där de kommer vidare till de skolor och program som de är intresserade av. Det blir en presentation, men det ges också möjlighet till att ställa frågor genom att räcka upp handen eller genom chatten.

– Presentationerna kommer att ges flera gånger under de tillfällen som vi har öppet, vilket innebär att eleverna kan besöka flera olika program och skolor. Vi har också valt att ha en kvällstid så att vårdnadshavare också kan ta del av informationen och ställa frågor, säger Joakim Sahlin.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.