Dialog för minskad arbetslöshet

den 22 augusti 2018 13:51Arkiverad

Representanter från Kristianstads kommun träffade på onsdagen Arbetsförmedlingen och Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Syftet är att diskutera hur samverkan för att minska arbetslösheten bland unga och nyanlända i regionen kan utvecklas ytterligare.

Projektet Arbetslivskunskap för nyanlända elever på IM-programmen där Heidi Bein är projektledare var ett av ämnena som diskuterades tillsammans med Tina Gunnarsson, sektionschef Arbetsförmedlingen.
Projektet Arbetslivskunskap för nyanlända elever på IM-programmen där Heidi Bein är projektledare var ett av ämnena som diskuterades tillsammans med Tina Gunnarsson, sektionschef Arbetsförmedlingen.

Det är regeringens Delegation för unga till arbete (Dua) som tagit initiativ till dialogmötet. Mötet i Kristianstad är ett i en serie möten runt om i landet. Representanter från Hässleholm, Eslöv, Höör, Osby, Östra Göinge och Bromölla kommun deltar också.

- Att minska arbetslösheten för unga och nyanlända är en viktig fråga som vi ständigt arbetar med. Samverkan är en förutsättning för att frågan ska kunna lösas. Det här arbetet behöver vi göra tillsammans, säger Radovan Javourek (L) ordförande Arbete & välfärdsnämnden.  

I slutet av 2015 undertecknade de flesta av landets kommuner lokala överenskommelser med Arbetsförmedlingen om hur man tänkt samverka för att minska ungdomsarbetslösheten. Sedan 2017 har arbetet inom dessa överenskommelser utvecklats att även omfatta nyanlända.

- Vi har gjort en gemensam kartläggning med kommunen och arbetar nu med att skapa jobbspår som svarar mot kompetensförsörjningsbehovet. Vi ser ett behov av att stärka kompetensen inom omsorgen och skolan. Vi kan se att ungdomsarbetslösheten har sjunkit i Kristianstad vilket såklart är glädjande, säger Tina Gunnarsson sektionschef på Arbetsförmedlingen.

DUAs uppdrag är att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklingen av nya samverkansformer om unga och nyanlända. I Duas arbete ligger stort fokus på lokal och regional kompetensförsörjning,

- I vårt arbete är det väldigt viktigt att ha dialog med kommunerna för att ständigt utveckla vårt arbete. 340 jobbspår med 3500 deltagare är igång i Sverige, säger Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande för Dua.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.