Detta gäller i kommunala idrottsanläggningar

Uppdaterad:den 3 juni 2021 14:00Arkiverad

Vad gäller för verksamhet i de kommunala idrottsanläggningarna efter de nya, förändrade restriktionerna? Den senaste ändringen är att alla åldrar nu kan ha tränings- och tävlingsverksamhet både inomhus och utomhus. Verksamheten ska dock ske utomhus om det är möjligt.

Bild som visar innefotbollsspelare

Detta gäller i kommunala idrottsanläggningar både inomhus och utomhus

 • Öppna för verksamhet för alla åldrar.
 • Omklädningsrummen är generellt stängda. Undantag är Tivolibadet och Kristianstads ishall, då det i dessa fall bedöms som ett mer smittsäkert alternativ. Övriga omklädningsrum kan öppnas om behov uppstår vid matcher. Kontakta i så fall i god tid kultur- och fritidsförvaltningen på fritid@kristianstad.se. I dessa fall åligger det arrangerande förening att tillse att pandemilagen följs, med begränsningar i samtida antalet personer i respektive omklädningsrum.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver verksamhet i kommunala idrottsanläggningar:

 • När det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • Endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
 • Endast genomföra mindre läger och cuper
 • Inget av ovanstående gäller yrkesmässig idrott samt skolverksamhet.

Åtgärderna gäller så länge inget annat meddelas.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.