Demensboende firar stjärnmärkning

Uppdaterad:den 24 maj 2019 10:30Arkiverad

Igår fick Tätörtsvägen ett efterlängtat besked: det senaste halvårets satsning har gett resultat och demensboendet kan numera titulera sig som Stjärnmärkt. Märkningen är en metod att kvalitetssäkra sin omsorg med hjälp av en utbildningsmodell från Svenskt Demenscentrum.

Glad personal dricker kaffe tillsammans.
Stämningen är på topp även med en enkel kaffekopp, men nästa vecka blir det ordentligt firande för hela personalen.

– Stjärnmärkningen är ett sätt för oss att höja ribban. Vi arbetar i hög grad med personcentrerad vård och har länge känt att vi arbetar med hög kvalitet i allt vi gör. Nu behövde vi ett instrument som visar att vi faktiskt gör det vi säger, berättar Maria Bergström, verksamhetschef på Tätörtsvägens demensboende och för närvarande även vikarierande verksamhetschef för kommunens samtliga vård- och omsorgsboenden.

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell från Svenskt Demenscentrum som främst vänder sig till hemtjänstenheter och vård- och omsorgsboenden, men även till biståndshandläggare. Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på deras arbetsplats. Det fungerar som en kvalitetssäkring.

Modellen omfattar fyra utbildningstillfällen med reflektionsträffar, där deltagarna förberett sig med webbutbildningar och hemuppgifter. För att enheten ska få utmärkelsen Stjärnmärkt måste minst 80 procent av medarbetarna ha deltagit i utbildningen.

Stort engagemang

– All vår personal har fått gå utbildningen, det vill säga undersköterskor, kökspersonal , sjuksköterskor, chef och vikarier. Det är viktigt eftersom vi jobbar som team och måste ha samsyn för vårt mål med verksamheten. Kunskapen har gett personalen förståelse men också redskap i hur de ska agera i olika situationer. Vi har även tagit fram en arbetspolicy tillsammans som vi ska arbeta efter. Det har varit ett fantastiskt engagemang från medarbetarna, konstaterar Maria.

Jennie Andersson arbetar som kock och har varit en av deltagarna.

– Det har varit intressant och lärorikt. Nu vet jag hur ska bete mig och jag ser situationer med andra ögon. Att få vara med i Stjärnmärkt innebär även gemenskap för mig och jag kommer att ha nytta av verktygen jag har fått i alla lägen, berättar Jennie.

Personalen leder

Jennie Andersson och Johanna Jarl diskuterar.

Jennie Andersson och Johanna Jarl diskuterar.

Två ur personalen har utbildats till instruktörer och har lett reflektionsträffarna. En av dem är Johanna Jarl:

– I rollen som instruktör har jag växt enormt, även på det personliga planet. Det känns häftigt att med gemensamma krafter föra våra kollegor mot gemensamma mål. På vår arbetsplats främjar vi varandras framgångar vilket gör att vi faktiskt vågar tro på oss själva och vår förmåga, berättar Johanna.

Susanna Persson är specialistundersköterska och även hon har upplevt instruktörsrollen som väldigt stimulerande och har känt att hon har utvecklats i sin profession.

Vad händer nu?

– Först och främst ska vi fira! Men kvalitetsarbetet fortsätter förstås. Vi kommer att ha reflektionsträffar två gånger per år framöver då vi följer upp vårt arbete och på så vis håller det levande. Utmärkelsen omprövas varje år. Det blir en bra motor i vårt fortsatta arbete, säger Maria Bergström. Vi hoppas också kunna dela våra erfarenheter och inspirera andra med vårt arbetssätt. Allt fler blir äldre och drabbas av demenssjukdom och vi måste vara beredda för att kunna möta den utvecklingen.

Vill du veta mer?

Läs mer om Stjärnmärkt via länken.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.