Dags för beslut i badhusfrågan

den 15 augusti 2019 21:37Arkiverad

Den första etappen i projekteringen av Kristianstads nya badhus är klar. Omfattning, tid och kostnader för badhuset är grundligt analyserade och specificerade. Allt är förberett för ett beslut om startbesked för bygget.

Skissad bild av badhus utifrån.
Skissförslag för entré till Kristianstads nya badhus.

Nu har förslaget lagts fram för att de närmaste veckorna behandlas i tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I handlingarna framgår att badhuset beräknas kosta 500 miljoner kronor att bygga med åtta banor i träningsbassängen. Med tio banor ökar kostnaden med tio miljoner kronor.

- Det är en väldigt stor investering, men ett badhus är bland det mest komplicerade man kan bygga. Det viktigaste är egentligen inte byggkostnaden utan att vi kan bygga ett bra badhus på ett sätt som ger lägsta möjliga driftkostnad, säger kommundirektör Christel Jönsson.

Slingrig väg framåt

Vägen fram till ett nytt badhus har varit lång och slingrig sedan det stod klart att Tivolibadet inte längre går att rädda.

I december 2015 fattade kommunfullmäktige beslutet att vårt nya badhus ska ligga vid högskolan på södra Näsby. Placeringen har diskuterats och prövats ytterligare sedan dess, men ingen annanstans har det gått att uppbringa en lika rymlig och tillgänglig tomt med lika bra grundförhållanden.

Många funktioner

I april 2018 tydliggjordes vilka bassänger och funktioner som ska finnas i badhuset. Det ska, som förstudien kom fram till, ha ett familjebad, en relaxavdelning och bassänger för träning, motion och undervisning. Dessutom ska det finnas varmvattenbassänger för bland annat rehabilitering och babysim och en separat djup- och hoppbassäng. I uppdraget låg också att ta fram ett kostnadsförslag med både åtta och tio banor i träningsbassängen.

Detaljerat underlag

Nu ligger kostnadsförslaget klart, efter att entreprenören Peab tagit in anbud på en alltmer detaljerad nivå, för exempelvis ventilation, drunkningslarm, vattenrening och betalsystem. Det riktpris som presenteras i beslutsunderlaget till kommunfullmäktige har nu landat på 500 miljoner kronor jämnt, eller 510 med en större träningsbassäng.

Invigning 2022

Om fullmäktige i september fattar beslut om startbesked återstår det för kommunens tekniska förvaltning, som har fått ansvaret för att driva byggprojektet vidare, att ta fram bygghandlingar och börja bygga. Själva schaktningsarbetet planeras starta i slutet av 2019. Badhusbygget ska vara klart våren 2022 och sedan återstår ett par månader med intrimning innan de första gästerna kan hälsas välkomna sommaren 2022.

Badhus för framtiden

- Det här har varit ett lång och bitvis komplicerad process, men det är inte varje dag man bygger ett nytt badhus. Nu ser vi fram emot att komma igång med själva bygget. En kommun med ambition att växa och vara en tillväxtmotor i nordöstra Skåne måste kunna erbjuda invånarna idrotts-anläggningar, evenemangsarena, moderna skolor och nu också ett badhus för framtiden.

Kristianstads nuvarande badhus Tivolibadet invigdes 1957. Redan 2011 gjordes en utredning som visade att badhusbyggnaden hade så stora brister att det inte var meningsfullt att renovera eller bygga om Tivolibadet för framtiden. Det blev startpunkten för en omfattande förstudie med analys av behov och förslag till utformning. Många diskussioner, utredningar, beslut och förberedelser har legat till grund för bygget av det badhus som nu är på väg upp för startbesked.

Föreningsdialog

Genom hela processen har dialoger förts med de föreningar som i dag använder Tivolibadet. På torsdagskvällen hölls ännu ett möte där det förslag som nu läggs fram för politiskt beslut presenterades. Föreningarnas reaktion var positiv, och simklubben KSLS underströk ännu en gång att alternativet med 10 träningsbanor skulle ge påtagligt större utvecklingsmöjligheter för framtiden.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.