Kristianstads centrala reningsverk byggs om

Uppdaterad:den 15 mars 2019 16:14Arkiverad

På torsdagen tog tekniska nämnden beslut om att påbörja de två första etapperna i ombyggnationen av Kristianstads centrala reningsverk. Byggs verket inte om så kan kommunen inte växa.

Kristianstads centrala reningsverk
Kristianstads centrala reningsverk

Att rena avloppet på ett ansvarsfullt sätt är en förutsättning för att vår kommun ska kunna växa och utvecklas. Kristianstads centrala reningsverk tar varje dag emot och renar avlopp från hushållen i och kring Kristianstad och Åhus. Ett antal större industrier är också anslutna till reningsverket som nu börjar bli gammalt och slitet. Miljökraven på avloppsreningsverk har också höjts betydligt de senare åren.

På torsdagen beslutade därför tekniska nämnden att ge C4 Teknik i uppdrag att påbörja de två första etapperna i en större ombyggnation. Etappen innebär att inloppsstationen och förbehandlingsstationen för avloppet byggs om. Att bygga om ett reningsverk är stort och komplicerat. Verket måste vara i full drift under hela projektet.

Schematisk bild av Kristianstads centrala reningsverk. De inringade byggnaderna är inloppspumpstationen och slamförbehandlingen som ska byggas om i etapp ett.

– Vi kan ju inte stanna avloppet som kommer till oss, så därför måste verket hela tiden rulla i full skala, parallellt med ombyggnationen, säger Lars Svensson.

För att skapa nödvändiga förutsättningar för det komplicerade projektet, så har det handlats upp som en så kallad samverkansentreprenad. Istället för att spika allt innehåll i förväg, är man istället är överens om de stora målen och inriktningarna. Sedan tas lösningar fram löpande i samverkan med entreprenören, som är NCC.

– Det ger oss både nya möjligheter och trygghet i projektet. Vi får en bra produkt till ett skäligt pris, säger Lars Svensson, VA-chef i Kristianstads kommun.

Lars Svensson, VA-chef i Kristianstads kommun, och Per Svensson, projektledare, går igenom en av ritningarna för ombyggnationen av Kristianstads centrala reningsverk.

Projektet kommer att pågå fram till 2024 och när verket är ombyggt och klart så ska tekniken hålla bortom 2050. Tekniska nämnden kommer att ta nya beslut inför varje ny etapp i ombyggnationen som är beräknat att kosta drygt 500 miljoner kronor totalt. Till hösten tas första spadtaget.

– Det är stora pengar i sådana här ombyggnationer, men avloppshantering är kritiskt. Kan vi inte ta hand om avloppet på ett miljöriktigt sätt så kan vi inte ta emot företagsetableringar. Då kan kommunen inte växa, säger Bengt Olsson, förvaltningschef för C4 Teknik.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.