Coronavirus covid-19

Uppdaterad:den 19 mars 2020 16:24Arkiverad

Kristianstad kommun fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer utifrån risknivån "mycket hög risk för samhällsspridning”. Kommunen planerar för att kunna minska påverkan på samhällsviktiga verksamheter och ha uthållighet över tid.

Coronavirus covid-19. Foto: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS
Coronavirus covid-19. Foto: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre låter bli att gå till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man känner av någon sorts luftvägssymptom, som halsont, hosta, snuva eller feber.

Kommundirektör Christel Jönsson har fattat beslut om hur Kristianstads kommun i nuläget ska agera. Besluten utgår ifrån den nulägesbild som vi har i dag. Läget kan snabbt förändras och då kan också kommunens rekommendationer förändras.

Kristianstads kommun arbetar intensivt med förberedelser för en situation som kan komma att pågå under en längre period. Planering pågår för att minska påverkan på samhällsviktiga verksamheter och för att skapa uthållighet över tid. Det handlar bland annat om att planera för bemanning och materialförsörjning i kommunens verksamheter.

Har du allmänna frågor om Corona covid-19?

Vill du ha svar på allmänna frågor om Coronaviruset så kan du läsa mer på: 

Folkhälsomyndigheten

1177.se

Krisinformation.se

Nationellt informationsnummer 113 13

Du kan också få svar på allmänna frågor om Coronaviruset via det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt.

När ska jag söka vård

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Specifik information för dig som har en anhörig på ett vård- och omsorgsboende

Vi vill skydda våra äldre och sjuka och ber därför alla besökare att avstå från onödiga besök inom äldreomsorgen. Besökare som har tecken på luftvägsinfektion som hosta, halsont eller snuva, även lindriga, ska vänta med besök tills de är helt friska. Vid nödvändiga besök är det viktigt att hålla god handhygien. Handdesinfektion finns tillgängligt för besökare.

När det gäller andra verksamheter än äldreomsorg fattar varje enhet beslut om besök utifrån sin situation.

Specifik information gällande barn och ungdomar

Förskola och skola

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande har skolplikt och förväntas därför vara i skolan, om de inte har ett giltigt skäl till frånvaro som exempelvis sjukdom.

Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. De menar vidare att det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Avstängning av friska barn ingen effektiv åtgärd

Information till skola och förskola om covid-19

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Information in English

You can find information in English about covid-19 on

The Public Health Agency of Sweden's website

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
  Källa 1177.se

Se filmen om hur du skyddar dig och andra från smittspridning:

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.