Byteskön till vård- och omsorgsboenden pausas

den 3 december 2020 10:05Arkiverad

För att ha beredskap inför den kommande jul- och nyårshelgen pausas byteskön till vård- och omsorgsboenden tillfälligt till 15 januari.

Vi har pågående smittspridning och smittspårningar på såväl vård- och omsorgsboenden som i ordinärt boende. Samtidigt ser vi att antalet kunder som skrivs ut från sjukhus ökar. Med anledning av detta kommer byteskön till vård- och omsorgsboenden pausas över jul- och nyårshelgen för att säkerställa att vi kan verkställa beslut för nya kunder som har fått plats på vård- och omsorgsboende.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.