BRÅ-vandring på Gamlegården

Uppdaterad:den 7 maj 2022 11:42Arkiverad

Med trötta fötter och huvuden fulla av intryck pustade nöjda deltagare ut efter flera timmars promenad. Trygghetsvandringen på Gamlegården med Kristianstads lokala BRÅ gav inspiration till det fortsatta drog- och brottsförebyggande arbetet.

Grupp i gula västar
En inspirerande, givande och lärorik vandring väntade BRÅ-vandrarna i vårsolens sken.

I det lokala drog- och brottsförebyggande rådet, BRÅ, finns representanter från kommunala nämnder och förvaltningar, Kristianstads Fritidsgårdsforum, AB Kristianstadsbyggen, vaktbolag, Region Skåne, Polisen och Räddningstjänsten. Rådet ska fungera som en taktisk resurs i det brottsförebyggande arbetet och samordnar olika initiativ och förebyggande insatser.

Med jämna mellanrum ordnar lokala BRÅ trygghetsvandringar, ofta på kvällar och nätter, för att skärpa sina sinnen och få bättre underlag för diskussioner och åtgärder.

– Det är så viktigt att komma ut i olika områden för att verkligen förstå hur stämningen och samhället ser ut i vardagen, säger Sabina Månsson Hultgren, vice ordförande i BRÅ.

Den här gången blev det en vandring på Gamlegården, på initiativ av kommunens fältgrupp. De flesta rådsmedlemmarna deltog och med på vandringen fanns dessutom kommunalrådet Pierre Månsson, ABKS vd Henrik Strand och ordföranden för Youngstival Eyobel Samson.

– Flera av medlemmarna i rådet arbetar i verksamheter på Näsby och Gamlegården eller har på annat vis i nära kontakt med invånarna där, medan andra har en mindre tydlig bild. Den gemensamma vandringen gör att alla får en uppdaterad och aktuell lägesbild, säger Anna Nordin, drog- och brottsförebyggande samordnare.

Intrycken och samtalen med människor som de vandrande grupperna mötte under promenaden gav upphov till många reflektioner och diskussioner.

–  Gamlegården är helt enkelt för stort för Näsby, Kristianstad och Kristianstads kommun, sa Radovan Javurek, ordförande i lokala BRÅ.

Gamlegården är utpekat som ett utsatt område med kända inslag av kriminalitet och otrygghet. Samtidigt var alla överens om att det också finns mycket som är positivt i området.

– Det är ett levande område med många härliga människor.  Vi behöver hitta vägar för att vända utvecklingen för deras skull, sa Malin Sjöblom kommunpolis.

Flera av invånarna som trygghetsvandrarna mötte passade på att lyfta fram sina upplevelser och uppfattningar om området. De blev uppmanade att anmäla händelser till polisen och lämna tips om vad de hör och ser. Konkret och tydlig information gör det lättare för polis och andra myndigheter att agera.

I Gamlegårdens centrum stannade trygghetsvandrarna en lite längre stund för att få information om vad som är på gång. Centrumet är en mötesplats med flera viktiga och välfungerande verksamheter. Samtidigt präglas den också av ordningsstörningar och brott. Roland Prommersberger och Henrik Strand från ABK beskrev sina planer för att bygga om och förändra centrumhuset så att det ska kännas tryggare.

–Kvällen var inspirerande, givande och lärorik, summerar Mathias Ivarsson, enhetschef inom arbete och välfärdsförvaltningen, som ser fram emot nästa trygghetsvandring, även om varken tid eller plats ännu är inbokade.

BRÅ-samordnaren Anna Nordin tycker att trygghetsvandringen fyller flera funktioner.

– Förutom att vi kan upptäcka konkreta risker att åtgärda, som trasig belysning eller skymmande buskage, så syns vi och blir uppmärksammade när vi är ute med våra västar. Möten och samtal som spontant uppstår är uppskattade av både oss och av dem vi träffar. Det gynnar också rådets fortsatta arbete att vi gör något tillsammans mellan mötena, under friare former, säger hon.

Vandringen gav upphov till många reflektioner om både vad som är bra och vad som behöver förändras på Gamlegården.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.