Bokbussen kommer till Äsphult

den 21 april 2017 10:06

Äsphult får från och med den 30 augusti i år en hållplats för bokbussen. Med bokbussen erbjuds biblioteksservice genom att bussen varannan onsdag, udda veckor kommer med ett utbud av media som kontinuerligt byts ut.

Äsphult får från och med den 30 augusti i år en hållplats för bokbussen. Med bokbussen erbjuds biblioteksservice genom att bussen varannan onsdag, udda veckor kommer med ett utbud av media som kontinuerligt byts ut. Precis som tidigare går det att beställa böcker och andra medier och få dem levererade nästa gång bokbussen kommer.

Äsphults utlåningsstation har haft kraftigt minskade besöks- och utlåningssiffror de senaste åren. Därför ersätts utlåningsstationen med bokbussen, med början 30 augusti 2017.

Linderöds utlåningsstation och Tollarps bibliotek ligger nära Äsphult och utgör tillsammans med bokbussen biblioteksservice för området.

Sista dag som utlåningsstationen håller öppet är 26 juni 2017.

Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om förändringen vid sitt sammanträde 2017-04-18.

För ytterligare information kontakta bibliotekschef Emma Lang Åberg tlf: 0733-13 67 35

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.