Bevattningsförbudet hävt - använd vattnet med eftertanke

den 5 juli 2023 11:44Arkiverad

Kristianstads kommun har nu hävt bevattningsförbudet. Vattenuttaget i kommunen är återställt till mer normala nivåer, men vi uppmanar alla att fortsätta vara ytterst restriktiva med sin förbrukning för att undvika nytt förbud.

- Skulle det visa sig att förbrukningen ökar markant igen, så är risken stor att vi inom kort blir tvungna att återinföra förbudet. Jag vill verkligen betona vikten av att man använder vattnet med återhållsamhet, säger Magdalena Espenrud, tf avdelningschef på tekniska förvaltningens VA-avdelning. Jag vill samtidigt passa på att tacka alla som följt bevattningsförbudet och bidragit till att få ner vattenförbrukningen.

Det var den 1 juni som Kristianstads kommun införde bevattningsförbud efter att ha nått den tillståndsgräns för hur mycket vatten kommunen får ta ut till dricksvatten. Bevattningsförbudet innebar att det kommunala dricksvattnet inte fick användas till exempelvis bevattning med spridare, slang eller sprinklersystem och inte heller till att fylla bassänger och pooler.

Vattenuttaget är nu återställt till normala nivåer och därför är bevattningsförbudet hävt.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.