Besök från riksdagen

Uppdaterad:den 21 april 2017 17:03

Riksdagsledamöter från Kristianstad kom på fredagen på besök till Råd-hus Skåne och Kristianstads kommun. De var nöjda med mötet med kommunalråden och kände att det blev en givande dialog mellan de politiska nivåerna.

Riksdagsledamöter från Kristianstad kom på fredagen på besök till Rådhus Skåne och Kristianstads kommun. De var nöjda med mötet med kommunalråden och kände att det blev en givande dialog mellan de politiska nivåerna.

Kommunstyrelsens presidium med kommunalråden Heléne Fritzon (S), Pierre Månsson (L) och oppositionsrådet Peter Johansson (M) hade bjudit in de fem riksdagsledamöter som är skrivna i Kristianstads kommun för informera om läget i kommunen och samtala om aktuella frågor.

De tre som kom till träffen var Per-Ingvar Johnsson (C), Maria Malmer Stenergård (M) och Christer Nylander (L), medan Björn Söder (SD) och Annelie Karlsson (S) hade förhinder.

Givande möte

Kommunalrådet Heléne Fritzon tyckte efter ett par timmars intensiv dialog att mötet hade varit väldigt givande.

– Som partiföreträdare kan vi tycka olika om mycket, men vi tycker alla om vårt Kristianstad och vill det väl, konstaterade hon.

Hon uppfattade att det blev ett konstruktivt utbyte där man lyckades knyta ihop det lokala med det nationella.

– Dessutom är det ju extra roligt att berätta om Kristianstad nu när det går så bra och vi kan tala om hur det växer och utvecklas inom näringsliv, infrastruktur, bostäder och går framåt för miljö- och klimatpolitiska frågor, sa hon.

Gemensamt arbete

Även om mycket handlade om den positiva utvecklingen blev det också sådant som väcker bekymmer.

– För att klara utmaningarna med skola, integration och jobb är det viktigt att kommun och riksdag drar åt samma håll. Vi jobbar på var sitt håll för lokalsamhällets bästa och det är viktigt att kunna lägga prestigen åt sidan och jobba gemensamt, sa Christer Nylander.

Maria Malmer Stenergard framhöll vikten av att driva på för att få statliga tjänster till Kristianstad.

– Snart försvinner Rekryteringsmyndigheten och då gäller det att kompensera för det, sa hon.

Allvar och skämt

Per Ingvar Johnsson, som sitter i riksdagens konstitutionsutskott, ville framhålla vikten av att utveckla infrastrukturen.

– Jag har länge drivit på för att lyfta dubbelspåret mellan Kristianstad och Hässleholm. För att Skåne ska fungera är det viktigt med bättre kapacitet på järnvägen.

Christer Nylander, som själv kom försenad till mötet med taxi från Hässleholm efter tågstopp kunde inte annat än hålla med.

– Men jag menar inte att det bara är ditt fel, sa han med en skämtsam släng till riksdagskollegan.

Alla var eniga om att de framöver ska försöka träffas med viss regelbundenhet.

– I en ny politisk situation måste vi ibland lägga ideologierna åt sidan och resonera mer praktiskt, sa Maria Malmer Stenergard.

Med hjärtat i Skåne

Och bortsett från de politiska frågorna vill riksdagspolitikerna gärna vara goda Kristianstadsambassadörer som håller sig uppdaterade om hembygden. För även om de tillbringar mycket av sin tid i Stockholm finns hjärtat kvar i Skåne.

– Tänk bara förra veckan när vi fick nya lampor på arbetsplatsen och jag upptäckte att de kom från Lyktan i Åhus – ni kan inte ana hur lycklig jag blev, sa Maria Malmer Stenergard med ett brett leende.

I en god stämning, efter ett möte som svängt mellan glädje och allvar skildes politikerna i den fasta föresatsen att det inte ska dröja alltför länge till nästa samling.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.