Begäran om intyg

Uppdaterad:den 30 september 2019 08:38Arkiverad

För dig som är eller har varit anställd i Kristianstads kommun finns det nu möjlighet att via en ny e-tjänst begära ut intyg för din arbetade tid hos oss.

Logga in i e-tjänsten med hjälp av Mobilt BankID.
E-tjänst för begäran om intyg.

Via e-tjänsten "Begäran om intyg" kan du begära ut följande:

 • Tjänstgöringsintyg (redovisar din totala anställningstid ex. AFA, arbetsansökan, bank, pensionsmyndighet)
 • Arbetsgivarintyg (intyg som ska lämnas till A-kassan)
 • Inkomstintyg (till försäkringskassan, försäkringsbolag, barnomsorg, bank m.m.)
 • Förlorad arbetsinkomst

Nedan hittar du länken till e-tjänsten.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.