Bättre samordning för medborgarens bästa

den 25 juni 2019 13:11Arkiverad

Familjer och personer med social problematik och/eller funktionsnedsättning kan behöva stöd och hjälp från både arbete och välfärdsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. För att kunna ge bättre service i dessa lägen kommer nu förvaltningarna samverka på nya sätt.

Två linjer går ihop och blir en pil framåt.

– Vi har identifierat ett behov av en gemensam struktur som stärker samordningen. Vi behöver tydliggöra roller och ansvar. För att lösa detta har vi tagit fram en samordningsplan tillsammans, berättar Lotta Lindberg, myndighetschef på omsorgsförvaltningen. Med bättre samordning kan vi säkerställa att varje kund får rätt och individuellt anpassat stöd utifrån ett helhetsperspektiv.

Samordningsplanen ska skapa en långsiktig planering och utveckling. Den talar också om hur vi ska samarbeta i komplicerade ärenden och hur vi ska arbeta med omvärldsanalyser. Utöver detta ska den även underlätta och ge samsyn mellan förvaltningarna när vi samverkar med externa parter. Förenklade beslutsvägar och kortare handläggningstider är en välkommen bonuseffekt.

– Ytterligare en positiv effekt av samordningsplanen är att vi blir bättre på att ta tillvara på vår samlade kunskap och erfarenheter. Tillsammans blir vi smartare helt enkelt, konstaterar Pål Sander, verksamhetschef på arbete och välfärdsförvaltningen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.