Bättre förutsättningar för Kvinnojouren

Uppdaterad:den 7 november 2019 08:26Arkiverad

Kvinnojouren i Kristianstad har flyttat in i nya lokaler. På onsdagen invigdes de stora, välanpassade lokalerna i Östermalms park, där fler våldsutsatta kvinnor och deras barn kommer att kunna få skydd i Kristianstad.

Kvinnor i en korridor.
Kommundirektör Christel Jönsson är entusiastisk över Siv Perssons och Mona Arvidssons visning av Kvinnojourens nya lokaler.

Sedan många år samarbetar Kristianstads kommun med den ideella organisationen Kristianstads kvinnojour för att erbjuda misshandlade kvinnor ett skydd och ett stöd i att lämna en familjesituation som präglas av våld.

Fördjupat samarbete

Planerna är att efter nyår fördjupa och formalisera samarbetet ytterligare genom ett kontrakt om ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap. En början är att kommunen hjälpt till att hitta, och kommer att bekosta hyran, för mer ändamålsenliga lokaler.

Kommunen har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för att beakta behoven hos kvinnor som utsätts för våld av närstående och för barn som bevittnat våld. Det är socialnämnden som har uppdraget att tillhandahålla skyddat boende för våldsutsatta, men Kristianstads kommun har som många andra kommuner valt att träffa en överenskommelse med en kvinnojour om att praktiskt sköta uppgiften.

Jubileum och nya lokaler

Kristianstads Kvinnojour, som i år fyller 20 år, firade på onsdagen genom att samtidigt inviga sina nya lokaler.

Kommunens biträdande kommundirektör Merete Tillman höll invigningstalet och klippte bandet på invigningen. Hon är, som tidigare chef för Arbete och välfärdsförvaltningen, väl bekant med det arbete som Kvinnojouren gör.

– Ni har uträttat stordåd varje dag i era gamla lokaler – vad ska ni då inte kunna göra nu?! sa Merete Tillman i sitt tal och förklarade att det som utförs hos Kvinnojouren är kvinnokraft i sin finaste form.

Från kommunen kom uppvaktade också flera politiker och medarbetare som visade sin uppskattning för Kvinnojourens arbete.

– Ni gör ett fantastiskt viktigt jobb här, även om man skulle önska att det inte behövdes, sa kommunalrådet Peter Johansson och överräckte en krukväxt som kan lysa upp de nya lokalerna.

Skyddat boende

Kristianstads kvinnojour bedriver sedan 1999 ett arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och vuxnas våld mot barn i Kristianstad kommun. Kvinnojouren erbjuder kvinnor och deras barn, som utsätts för våld eller hot om våld i nära relation, ett skyddat boende och individuella stödinsatser i en akut situation. Våldsutsatta kvinnor kan ringa direkt till Kvinnojourens jourtelefon men kan också hänvisas till Kvinnojouren efter biståndsbedömning av Arbete och välfärdsförvaltningens utredare av våld i nära relationer.

– Vi är 16 volontärer och tre anställda som arbetar här och fyra av oss har jour dygnet runt. Med de nya lokalerna får vi mycket bättre möjligheter att ställa upp för kvinnor som behöver oss, berättar Mona Arvidsson, ordförande i Kristianstads Kvinnojour.

Dubbelt så stort

I den tidigare lokalen fanns fem rum för skyddat boende och i det nya kommer de att vara dubbelt så många när alla är färdiginredda.

– Förra året var vi tvungna att säga nej till 40 kvinnor som behövde boende, så det här blir mycket bättre. Dessutom är det fräscha och rymliga rum med tillgång till badrum, tvättstuga och allt som behövs, säger Mona Arvidsson medan hon visar runt i boendedelen.

Hon berättar att kvinnorna som kommer ibland bara stannar ett par nätter men också kan bli kvar omkring ett halvår. Ofta är hotet mot de kvinnor som söker sig till Kvinnojouren så stort att de behöver skickas till en kvinnojour i en annan del av landet, medan kvinnor från andra orter får flytta in i Kristianstad. En fördel med de nya lokalerna i det gamla lasarettet är att skalskyddet och säkerhetsarrangemangen är så goda att kvinnor från närområdet kan stanna åtminstone en kortare tid, även om det finns en hotbild mot dem.

– Vi möter kvinnor och barn i utsatta situationer och känner att vi gör stor nytta. Vår barnpedagog är en väldigt viktig resurs. Vi arbetar också förebyggande och har bland volontärerna särskilda informatörer som är ute och talar om våld i nära relationer i skolor och i andra sammanhang, berättar Mona Arvidsson.

Kvinnojourens verksamhet bekostas till största delen med kommunala medel men också av bidrag från organisationer och privatpersoner. När Kristianstads kommun och Kvinnojouren tecknar avtal om Idéburet offentligt partnerskap är avsikten att förutsättningarna för den fortsatta samverkan ska bli tydligare och det ekonomiska stödet mer långsiktigt förutsägbart. Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet vid sitt nästa sammanträde.

Peter Johansson, Pierre Månsson, Mona Skanse
Kommunalråden Peter Johansson (M) och Pierre Månsson (L) gratulerade Kvinnojourens Mona Skanse till 20-årsjubileum och nya lokaler.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.