Avrådan från eldning

Uppdaterad:den 22 juli 2021 12:04Arkiverad

Räddningscheferna i Skåne nordost avråder från eldning utomhus, eftersom det är mycket torrt i skog och mark.

Gula varningstrianglar med eld, grill och cigarett
Just nu är det torrt i skog och mark. Undvik därför att elda, grilla eller kasta fimpar.

Brandrisken är hög i skog och mark, men eftersom det efter lokala regn kan variera hur torrt det är på olika håll i vårt område har inget formellt eldningsförbud utfärdats. Räddningstjänsten avråder ändå från all eldning utomhus. 

Alla bör därför låta bli att elda, grilla och röka i skog och mark. En eld kan sprida sig snabbt och det är du som har ansvar om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet. Grilla endast på fasta grillplatser eller på upphöjd grill med ben på tomten och ha alltid vatten till hands.  Var också uppmärksam på risken med att köra bil eller parkera i naturen. Katalysator och avgassystem blir mycket varma och kan starta en brand i växter och torra material under ditt fordon.

Om du förlorar kontrollen över en eld eller om du upptäcker att eld sprider sig i din närhet ska du alltid larma 112.

Under Relaterad information kan du länka dig vidare för att få veta mer om vilka regler som gäller och goda råd om hur du eldar och grillar på säkrast möjliga sätt.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.